3 april 2024
Omsorg & hjälp

Ny e-tjänst för orosanmälan gällande barn och vuxen

Nu finns en ny e-tjänst för att göra orosanmälan gällande barn och vuxna, vilket gör det smidigare att rapportera misstanke om att någon far illa.

Med den nya e-tjänsten är det möjligt att göra en orosanmälan dygnet runt och var som helst. Viktigt att komma ihåg är att anmälningarna endast hanteras under kontorstid. Vid akuta situationer bör du alltid ringa polisen på 112. Polisen är skyldig att vidarebefordra informationen till socialtjänsten.

Den nya e-tjänsten är tillgänglig för både privatpersoner och yrkesverksamma som arbetar med barn och ungdomar, inklusive sjukvårdspersonal.

Det är möjligt att göra en anonym anmälan via e-tjänsten.

Läs mer om orosanmälan för barn som far illa
Läs mer om orosanmälan för vuxen som far illa
E-tjänst orosanmälan barn och vuxen Länk till annan webbplats.