Dina förmåner

Som medarbetare i Falköpings kommun är du vår viktigaste tillgång. Vårt mål är att leverera service av högsta kvalitet och för att kunna göra det måste våra medarbetare ha det bra och trivas. Det är viktigt för oss att du har balans mellan arbetsliv och fritid och vi vill ge dig goda utvecklingsmöjligheter som låter dig växa.

När du börjar jobba hos oss får du en gedigen introduktion. Både till din nya arbetsplats och till kommunen i stort. Vi har bland annat en introduktionsportal där vi har samlat en del som du behöver veta som nyanställd. Dessutom bjuder vi in dig till en dag där vi berättar om vår värdegrund, personalförmåner och bygden. Du ska både känna dig välkommen och trygg i att du får alla verktyg du behöver när du börjar jobba hos oss!

De här förmånerna kan du ta del av

Kompetensutveckling

Vi tror att din kompetens och utveckling är en viktig framgångsfaktor för Falköpings kommun. Därför erbjuder vi dig många möjligheter:

  • En gedigen utbildningskalender där kommunens utbildningar finns samlade.
  • Personalcoachning som är ett redskap för att ta tillvara och utveckla din kompetens genom reflektion. Det kan ske genom reflekterande samtal eller karriärcoachning.
  • Inom vår breda organisation finns bra möjligheter till karriärväxling. Du utökar din kompetens och får möjlighet till andra karriärvägar inom organisationen.

Chef i Falköpings kommun

I Falköpings kommun arbetar vi för ett hållbart ledarskap där chefer ges förutsättningar att utvecklas och ha en god arbetsmiljö. Vi erbjuder bland annat ledarutvecklingsprogram, gemensamma chefsdagar och utbildningar inom till exempel verksamhetsutveckling, arbetsrätt, lönebildning och arbetsmiljö. Genom vår företagshälsovård, Avonova Ledarsupport, kan du få individuellt stöd utifrån dina behov.

Hälsa och motion

Din hälsa och ditt välmående är viktigt så därför uppmuntrar vi dig att träna. Hos oss finns möjligheten att ansöka om friskvårdsbidrag eller friskvårdstid.

Vi har ett eget gym för alla kommunanställda.

Varje termin erbjuder kommunen alla medarbetare olika former av gemensamma aktiviteter. Det kan till exempel vara träning, föreläsningar, kulturella aktiviteter eller matlagning.

Cykel som personalförmån. Alla tillsvidareanställda erbjuds förmånscykel genom bruttolöneavdrag.

Flexibla arbetstider

Många av våra verksamheter är igång dygnet runt, andra verksamheter har kontorstider.

På vissa arbetsplatser har våra medarbetare flexibla arbetstider. Det innebär att du inom ramen för flextidsavtalet själv bestämmer när du vill börja och sluta arbetsdagen, med hänsyn till verksamhetens krav.

Det finns också arbetsplatser där du i samråd med din chef kan välja att jobba hemifrån ibland.

Semesterdagar

Du har 25 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar, och vid 50 år har du 32 dagar. I Falköping har du förskottssemester vilket innebär att du tjänar in din betalda semesterledighet under samma år som du tar ut den.

Semesterväxling

Du har möjlighet att växla in semesterårets semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Medarbetare som inte fyllt 40 år under semesteråret kan få fem extra lediga dagar. Medarbetare som är 40 år eller äldre kan få sex extra lediga dagar (gäller inte Lärarnas riksförbund, SRAT).

Rätt till heltid

Alla tillsvidareanställda har rätt till heltid. Ingen tillsvidareanställd ska arbeta deltid ofrivilligt, utan deltid ska vara en möjlighet. Att kunna jobba heltid är viktig både för ökad jämställdhet i samhället och ett hållbart arbetsliv.

Föräldrapenningtillägg

Föräldraledighetslagen ger dig rätt att vara föräldraledig på heltid eller deltid.

Som anställd hos oss får du också ett föräldrapenningtillägg när du är föräldraledig. Tillägget motsvarar tio procent av din kalenderdaglön. För att få tillägget måste du ha haft en sammanhängande anställning i Falköpings kommun minst 180 dagar före ledigheten.

Pension

Varje år betalar Falköpings kommun in pengar till din tjänstepensionsförsäkring. Pensionsavgiften beräknas i procent av din lön. Pengarna betalas till en pensionsförsäkring vid ett försäkringsbolag som du själv väljer.

När det börjar bli dags att gå i pension erbjuds pensionscoachning i mindre grupp.

Vi har olika flexibla pensionslösningar för att underlätta kompetensförsörjning, generationsväxling och för att underlätta för dig som vill jobba högre upp i åldrarna.