Rekryteringsprocessen

När annonsen publicerats börjar rekryteringsprocessen. I de flesta fall börjar urvalsarbetet efter att sista ansökningsdag gått ut. Sedan följer intervjuer, referenstagningar, eventuella tester och slutligen anställning.

Hos oss ska du känna dig trygg och säker med att det är din kompetens som bedöms och att vi har en transparent rekryteringsprocess. Här kan du läsa mer om hur en rekrytering går till.

1. Ansökan

Efter att du skickat in din ansökan via kommunens rekryteringssystem Varbi, får du ett mejl med en bekräftelse på att vi tagit emot den. Mejlet är ett automatiskt genererat mejl.

Hur ansökningsförfarandet ser ut kan därför variera lite mellan de olika tjänsterna. Det vanligaste är att du skickar in CV och personligt brev, men det kan hända att vi istället vill att du svarar på ett frågeformulär eller skriver en kortare motivering varför just du är rätt för jobbet.

Skulle det vara så att du inte får ett automatiskt svarsmejl när du skickat in din ansökan så kontakta rekryterande chef.

2. Urval

När sista ansökningsdag gått ut börjar vi urvalsarbetet. I vissa fall jobbar vi med löpande urval och går igenom ansökningarna under tiden annonsen ligger ute. Då kan du få återkoppling redan innan sista ansökningsdag har passerat. Vi går igenom alla ansökningar och är du en av de kandidater som bäst matchar kravprofilen kontaktar vi dig för att boka en tid för intervju.

Om du inte har gått vidare i processen får du återkoppling via mejl. Vi vet hur det är att vänta på ett viktigt besked så vi strävar alltid efter att återkoppla så snart som möjligt efter att annonseringstiden gått ut.

3. Intervju

Om du är en av kandidaterna som kallas på intervju kontaktar vi dig för att boka in en tid. Du får all praktisk information inför intervjun via telefon eller mejl.

Intervjuerna äger oftast rum på den arbetsplats där du ska jobba. Generellt brukar intervjutillfället vara mellan 1 och 1,5 timme. Det vanligaste är att du träffar rekryterande chef men du kan också träffa någon representant från arbetsgruppen eller någon representant från HR. Söker du en nyckelposition eller ledarroll kan du även få träffa fackliga representanter och ibland även politiker. Då är det vanligt att du får träffa flera olika intervjugrupper vid olika tillfällen.

Vår intervjuteknik bygger på de kompetenser vi valt ut i kravprofilen. Intervjufrågorna är av beskrivande karaktär och syftar till att ta reda på hur du har agerat i tidigare situationer i arbete eller studier. Intervjun är ett tillfälle för oss att ställa fler frågor om dig och dina erfarenheter samtidigt som det är en möjlighet för dig att berätta mer om dig själv och ställa eventuella frågor om jobbet och arbetsplatsen.

Hur lång tid det tar innan du får återkoppling beror på när alla intervjuer är färdiga. Oftast får du information om detta under intervjun.

4. Referenstagning

Om vi är intresserade av att anställa dig kommer vi be om referenser. En referens är en person som du jobbar med nu eller jobbat med tidigare. Det kan vara chefer, kollegor eller andra personer du samarbetat med. Det vanligaste är att vi vill ha 2-4 referenser. Det är viktigt att du pratat med dina referenser om att vi kan komma att kontakta dem för att ställa frågor.

Den information som kommer fram under referenstagningen är en del av den samlade bedömning vi gör när vi väljer att erbjuda en kandidat en tjänst hos oss.

5. Tester

För vissa typer av tjänster kan det vara aktuellt att även göra färdighets-, personlighets- eller motivationstester. Det får du i sådana fall information om under intervjun.

6. Anställning

När alla steg är klara gör vi en samlad bedömning utifrån alla moment i processen. Den rekryterande chefen erbjuder sedan tjänsten till den kandidat som valts ut. Tillsammans med den rekryterande chefen bestäms ett datum för när anställningen kan påbörjas.

Om du är en av kandidaterna som blivit kallad på intervju får du återkoppling via telefon eller mejl, oavsett om du blir erbjuden anställning eller inte.