Samverkan och delaktighet

För oss är medarbetarinflytande viktigt.

Som medarbetare på Falköpings kommuner har du löpande dialog med din chef och regelbundna utvecklingssamtal.

På era arbetsplatsträffar (APT) tar ni upp frågor om verksamheten och arbetsmiljön och i samverkansgrupper deltar skyddsombud och de fackliga företrädarna tillsammans med arbetsgivaren för att hantera mer övergripande frågor. Det är ett viktigt och naturligt led i vår beslutsprocess.

Allt detta regleras i det lokala samverkansavtalet (från 2021-09-01).