Det här är kommunen som arbetsgivare

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av uppgifterna är skola, socialtjänst och äldreomsorg, vägar, vatten och avlopp. Kommunen beslutar också om olika typer av tillstånd, till exempel bygglov och utskänkningstillstånd. Kommunens uppdrag är att se till att livet för de som lever, jobbar och bor i Falköping fungerar dygnet runt, året om.

  • Vi är till för falköpingsborna
  • 300 yrken
  • 3 300 anställda
  • Kommunens största arbetsgivare
  • Heltid är en rättighet, deltid en möjlighet

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det goda livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. I Falköping värnar vi om livskvalitet, välbefinnande och trivsel för Falköpingsborna.