11 januari 2024
Falbygdens museum

Vi på Wetterlin, 28/1 - 1/4

Wetterlinsområdet började bebyggas under 1940-talet. Under omkring trettio år uppfördes här hundratals moderna
lägenheter. En helt ny stadsdel i Falköping skapades. Hur var det att bo där då? Hur är det att bo där nu?

svartvitt foto av 4 barn med 3 dockvagnar framför hyreshus på Wetterlinsgatan. Bilden tagen på 1950-talet.

Wetterlin, en modern historia!

Efter andra världskriget var bostadsbristen stor i Sverige. Liksom i många andra orter byggdes bostäder i hög takt i Falköping. Wetterlin-Dotorp växte fram som en toppmodern stadsdel, med hundratals nya lägenheter. Områdets utveckling speglar på många sätt hela Sveriges nutidshistoria, genom samhällsbyggen, konjunktursvängningar och senare tiders demografiska utveckling.

Med utställningen Vi på Wetterlin vill vi spegla ett viktigt och spännande område i Falköpings moderna historia. Vi har strävat efter att framför allt släppa fram rösterna från människorna på Wetterlin. I utställningen möter du bland annat foton från då och nu, en modell skapad av klass 4 på Dotorpsskolan samt en mängd citat och berättelser om livet på Wetterlin - allt sammans inlämnat av människor som bor eller har bott i området.

Har du också något att berätta? - i utställningen finns möjlighet att lämna din egen historia.

Välkommen in!

Hålltider

Invigning söndag 28 januari kl 14.
Ingvor Bergman, 2:e vice ordförande i socialnämnden och uppväxt på Wetterlin, inviger tillsammans med Roger Andersson, radio Falköping och gammal Wetterlinare.

Vi på Wetterlin visas under perioden 28 januari - 1 april på Falbygdens museum. Utställningen är producerad av Falbygdens museum, i samverkan med invånare som bor eller har bott i området.