5 februari 2022
Falbygdens museum

Magiska mossar - offer, gränsland och heligt vatten, visades 22/5 - 28/8 2022

En sommarutställning om Falbygdens offerfynd. Besökaren fick följa med till den magiska mossen! I våtmarker och mossar har många spännande fynd gjorts genom tiderna, av vardagsföremål, kläder, praktsaker, människor och djur från forntiden.

Offer till gudar? Vittnesmål om människors tro och föreställningsvärld? Rester av hemliga gömmor och förråd? Välkommen i sommar!

Utställningen, med fynd från Finnestorp

Utställningssalen formades som en mosse med en träspång som tog med besökaren ut till den magiska mossen! På vägen runt spången i utställningssalen passerades berättelser om märkliga mossfynd, med exempel från Falbygden. Varför hamnade praktföremål och lyx i våtmarken? Vad betyder fynden av vardagens föremål eller de mer skrämmande resterna av människor och djur?

Fynd från Finnestorp, krigsbytesoffret från Larv

Utställningen visade även ett axplock av det berömda fyndet av ett krigsbytesoffer från Finnestorp.

Utställningen Magiska mossar visades under perioden 22/5 - 28/8 2022 och var en egenproducerad utställning, av Kulturarv Falbygden. Tack till Västergötlands museum för inlån av fynd från Finnestorp.