Gerumsmanteln

Manteln är ett av de märkligaste forntida föremålen från Falbygden. Manteln hittades för 85 år sedan i Hjortamossen uppe på Gerums-berget. Den var prydligt hopvikt med tre stenar lagda ovanpå. Stenarna var sannolikt till för att manteln inte skulle flyta upp till mossens yta.

Manteln skickades till Stockholm för analyser och kom sedan att hamna på Statens Historiska Museum. Klädes-plagget visade sig vara av ull och vävt i fyrskaft. Vävtekniken och det ljus- och mörkbruna garnet ger manteln dess pepitarutiga mönster.

Sveriges äldsta klädesplagg

Den åldersbestämning som gjordes var uppseendeväckande. Manteln var nästan 3000 år gammal. Fyndet från Falbygden var därmed Sveriges äldsta klädesplagg! En modern datering, med C14-metoden, har visat att manteln är lite yngre, cirka 2 300 år gammal, men den är fortfarande det äldsta bevarade plagget i landet.

Mord?

Vid analyserna på 1920-talet fann man ett 30-tal centimeterlånga skåror i tyget. Dessa skador tolkade man som gjorda med en dolk eller ett svärd. Slutsatsen var att den person som haft manteln svept om sig, hade blivit huggen ett flertal gånger med ett eggvapen. De nyligen utförda analyserna vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium bekräftar denna tolkning. SKL tillägger att huggen träffat i bröst, mage, rygg och hals och att våld av det slaget lätt kan ge upphov till livshotande skador.

Vilket drama som en gång utspelades på Gerumsberget vet vi inte, någon kropp har inte påträffats i mossen. Det vi vet är att den människa som bar manteln blev allvarligt skadad. Var det ett "simpelt" mord eller är det spåren efter ett människooffer vi ser när vi betraktar manteln?

Stenarna återfunna

När Gerumsmanteln hittades 1920 låg tre stenar ovanpå klädbyltet. När den första forntidsutställningen öppnades 1961 på Falbygdens museum var dessa stenar utställda tillsammans med en kopia av manteln.

För många år sedan ersattes utställning med en ny och stenarna försvann...

När manteln från Gerum ställdes ut på Historiska museet började jakten på stenarna. Efter mycket letande påträffades de tre stenarna längst in i ett skrymsle i ett av museets magasin. Mellan stenarna låg instucket en papperslapp med påskrift.

Manteln finns på Historiska museet

I museets basutställning visas en kopia av Geumsmanteln, originalet förvaras och visas på Historiska museet i Stockholm.