20 februari 2024
Falbygdens museum

Guidning digitalt - Hallonflickan

För cirka 5700 år sedan dog en ung kvinna vid en våtmark vi idag kallar Rogestorps mosse. Arkeologernas undersökningar visar att hon varit bunden när hon sänktes ner i den grunda sjön. Efter jämförelser med liknande fynd tolkas detta som ett offer av liv, som skett under tidig bondestenålder.

Hör arkeolog Cecilia Jensen berätta. Chatrine Ljunqvist ställer frågor. Tryck på bilden så startar en miniguidning på ca 5 minuter.

Att förmedla kulturarv handlar om tolkningar och diskussioner. Om du har frågor, kommentarer eller helt enkelt vill framföra en annan åsikt får du gärna höra av dig till museet@falkoping.se