En del av Historien om Sverige- Vikingatid på Falbygden, 20/1 kl. 15

Vi fördjupar oss i vikingatiden utifrån ett Västsvenskt perspektiv. Välkommen till ett föredrag om Vikingatid på Falbygden.

Länge har beskrivningen av vikingatid i Sverige främst utgått från fynd, berättelser och lämningar från Svealand och Östa Sverige. Många känner exempelvis till vikingastaden Birka på Björkö, beskrivningarna av hednatemplet i Uppsala, granna praktföremål från färder i öst- och västerled med utgångspunkt från Mälardalen. Mer sällan har exempel från Västra Götaland och gamla Skaraborg lyfts fram i beskrivningarna. Hur kommer det sig? Levde det inga vikingar i Västsverige eller finns det andra förklaringar?

På senare år har emellertid bilden av Sveriges vikingatid förändrats. Egil Josefson, arkeolog och religionshistoriker berättar om vikingatid på Falbygden med omnejd, med utgångspunkt från de fynd av gravar, avrättningar och maktcentran som gjorts i området.

När, hur och var?

lördag 20 januari, kl. 15 i Olsbrosalen på Ekehagens Forntidsby.
Kostnad: 85 kr, begränsat antal platser. Förköp här Länk till annan webbplats. eller över disk på Falbygdens museum eller Ekehagens Forntidsby.