Butik

I museets butik hittar du minnessaker, böcker och souvenirer inspirerade av våra utställningar och med känsla för arkeologi och historia.

Här finns många lokalhistoriska böcker, smycken och repliker, leksaker, vykort, souvenirer och godis.

Butiken har samma öppettider som övriga museet.

Välkommen in!

Lokalhistorisk litteratur

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinnarp och Slutarp - en historik över två stationssamhällen

Kinneveds socken år 1900 var ren landsbygd. Nu ligger här tätorterna Kinnarp och Sluarp. Vi berättar här om hur dessa samhällen växte fram under 1900-talet. Vi skriver om järnvägen som anlades 1906 och lades ned 1985, om föreningar, butiker, hantverkare och företag som funnits genom åren. Om kyrka, kommun, post och telefon.

Pris 150 kronor

Boken om Kinneved

Boken om Kinneved, från forntid till 1899

"Boken om Kinneved" berättar om livet i socknnen, om gårdar, torp och fornlämningar med mera. Vi hoppas att den kommer till nytta och nöje!

Redaktör Lena Persson

Pris 150 kronor

Boken om Åsarp

Boken om Åsarp

Åsarp den urgamla porten mot Falbygden.

Utgiven av Åsarp-Smula Natur- och Hembygdsförening
Red. Ulla Nordmark

Pris 320 kronor

Slöta natur- och hembygdsförening

Slöta Natur- och Hembygdsförening

Ett kalkbruks historia - Stenbrottet i Falekvarna.

Pris 100 kronor

Boken om Gudhem

Boken om Gudhem

Bygden mellan bergen invid Hornborgasjön.

Redaktör Hilding Johansson

Pris 125 kronor

Solberga vår hembygd

Solberga vår hembygd

Pris 200 kronor

Högstena i ord och bild

Högstena i ord och bild

Denna berättelse om Högstena socken i Falköpings kommun innehåller material som en studiecirkel om vår hembygd tagit fram under flera års studier runt sekelskiftet 2000 med viss komplettering i samband med redigeringen av materialet.

Materialet har bearbetats och sammanställts av Bo Andersson.

Pris 170 kronor

Hömb

Skörstorpsboken

En samlad dokumentation av boende i Skörtorps socken i före detta Skaraborgs län. 1700-1800-1900-talen

Boken är indelad per fastighet och illustrerad med gamla foton på byggnader och personer, skolkort, nytagna kort på nuvarande byggnation samt berättelser och protokoll.

Sammanställd av Ingrid Johansson. Foto Conny Johansson.

Pris 450 kronor

Skörtorpsboken

Hömb - en socken i Västergötland

Redaktör Bo Billström

Pris 290 kronor

Mössebergs kurort

Mössebergs kurort

Hälsokälla med historia

Av Ulla Nordmark

Pris 80 kronor

Dimbobygden

Dimbobygden 1995

Utgiven av Dimbo Fornminnes- och Hembygdsförening genom Birgitta Ingvar-Nilsson

Pris 51 kronor

Årsskriften Falbygden

En årsskrift utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening.

Första numret av Falbygden kom redan 1927 och sedan 1954 utkommer Falbygden med ett nytt nummer varje år.

Här kan du se innehållet i samtliga utkomna nummer från 1954 av Falbygden. Det går också bra att beställa årsskriften direkt från oss. Porto tillkommer. Med reservation för slutförsäljning.

Falbygden 1954-1959

Falbygden 1959

Falbygden nr 14 1959

Pris 10 kr

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Skola och kultur i sekelskiftets Falköping
 • Lidan, Falbygdens gränsflod i sydväst
 • Erie Reutercronas beskrivning över Segerstads pastorat av år 1750
 • Ett par ruskiga händelser i Håkantorps och Segerstads socknar åren 1691 och 1692
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1958
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1958

Falbygden nr 13 1958

Pris 10 kr

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- Fornminnesförening
 • Falköpings kyrka under medeltiden
 • Kyrkobyggarna i Rådene
 • Grytens kronopark och allmänning
 • Gränsmarken för Grytens kronopark och kronoallmänning
 • Västergötlands offerkällor. Rättelser och tillägg 1
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1957
Falbygden 1957

Falbygden nr 12 1957

Pris 10 kr

 • Förteckning av styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Gammal gård och gammaldags hemliv. Minnesbilder från 1890-talets Sörby
 • Ungdomars lekar och nöjen i sekelskiftets Falköping
 • Vartofta-Åsaka och Kälvene skolväsen fram till 1879
 • Johan Fagrells beskrivning av folklivet i Stenstorps pastorat från 1780-talet med kommentar av Erik Sandberg
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesföreningens årsberättelse för år 1956
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings stadsarkiv
Falbygden 1956

Falbygden nr 11 1956

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Vår hembygds ortsnamn och deras betydelse
 • Brudsärk och jordeskjorta
 • Tån och dess utveckling i Gökhems och Floby byar
 • Brandväsendet i Falköping i äldre tider
 • Sägner om Ålleberg
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening årsberättelse för år 1955
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings stadsarkiv
Falbygden 1955

Falbygden nr 10 1955

Pris 10 kronor

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Assar Blomberg in memoriam
 • Offerkällor och helgondyrkan i västergötland
 • Västergötlands offerkällor
 • Kyrkstölder på Falbygden för 200 år sedan
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelser för åren 1953-54
Falbygden 1954

Falbygden nr 9 1954

Pris 10 kronor

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • "Storskolan" i Falköping II
 • De senaste gånggriftsrestaureringarna i Falköping
 • Den romanska kyrkan i Härja
 • Ullene-Åsaka gamla kyrka
 • Vartofta-Åsaka kyrkogård

Falbygden 1960-1969

Falbygden 1969

Falbygden nr 24 1969

Pris 30 kronor

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Petrus Wennellunds beskrivning över Yllestads pastorat av år 1784
 • Några anteckningar om Näs gamla år 1883 rivna kyrka
 • Näs medeltida dopfunt och dess kultursamband
 • Slåtter på Falbygden i början av vårt sekel
 • Kalkbruk i Västergötland. En kort återblick
 • Dagsverkstorpare och herrgårdsliv i 1800-talets västergötland. III. En gammal torpare berättar sina minnen
 • I Gudhems härad på Karl XII:s tid
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1968
 • Utställningsverksamheten på Falbygdens museum 1968
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1968
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv
Falbygden 1968

Falbygden nr 23 1968

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Erik Andreas Timbergs beskrivning över Dala pastorat av år 1784
 • Borgunda medeltida dopfunt - ursprung och konstnärligt samband
 • Ullene gamla kyrka
 • Skolor och skolundervisning i Slöta under 1700- och 1800-talen
 • Brinnande kalk och flytande sten i körsbärslandet. Vilske-Kleva i blickpunkten
 • Bildsvit från Falbygdens museum
 • Utställningsverksamheten på Falbygdens museum hösten 1967 - hösten 1968
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1967
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1967
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv
Falbygden 1967

Falbygden nr 22 1967

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Falköpings kyrka under medeltiden 2
 • Hornborgasjön och människan
 • Gården Styrshult i Ljunghems socken. Ett gårdsarkiv berättar
 • Ungdomsrörelser på Falbygden när seklet var ungt
 • Kvarnhistoria på Falbygden
 • Våra gamla väderleks- och årstidsmärken. En kritiska granskning
 • Utställningsverksamhet på Falbygdens museum under året 1967
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1966
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1966
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1966

Falbygden nr 21 1966

Pris 15 kronor

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Mössebergs kronopark och allmänning
 • Skräddaregardsslakten i Stenstorp
 • Bebyggelsen på Fårdala säteri i Åsle socken. En byggnadshistorisk undersökning
 • Dagsverkstorpare och herrgårdsliv i 1800-talets Västergötland. II. Svartarps gård i Åsle socken
 • Om livet i Vartofta härad på 1760-talet. Vad Domböckerna berättar. II
 • Utställningsverksamheten på Falbygdens Museum sommaren och hösten 1966
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1965
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1965
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1965

Falbygden nr 20 1965

Pris 15 kronor

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Albin Theodor Brandt in memoriam
 • Falköpings kyrkas gravstenar. Med anmärkningar av Einar Magnusson
 • Slötakyrka
 • Om Trevattna by och Salatorp
 • Dagsverkstorpare och herrgårdsliv i 1800-talets Västergötland. I.
 • Fårdala säteri i Åsle socken
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1964
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1964
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1964

Falbygden nr 19 1964

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Thure Ljunggrens beskrivning över Slöta pastorat av år 1784
 • Kommentarer och minnesbilder från det gamla Falköping
 • Lekstugor i Västergötland
 • Folkliv i Vartofta härad för 200 år sedan. Vad domböckerna berättar
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1963
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1963
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1963

Falbygden nr 18 1963

Pris 15 kronor

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Anders Ferdinand Andersson in memoriam
 • Västergötlands gånggrifter
 • Kring två epitafier i Kinneveds kyrka
 • Några glimtar från det gamla Falköping
 • Något om ortnamnen i Vartofta härad
 • Om livet i Vartofta härad på 1700-talet. Vad domböckerna berättar
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1962
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1962
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1962

Falbygden nr 17 1962

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Ett tack till föreningens f. ordf. Einar Magnusson och f. sekr. John Liedholm
 • Tre medeltidskannor, funna i mossar
 • "Bonddansen" - en vasatidstapet från Bjurum
 • Fogden Isak Andersson Mogren. En 1600-talsgestalt från Åsle
 • Om uppfostran i våra förfäders tid
 • Gammalt skrock från Västergötland
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1961
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1961

Falbygden nr 16 1961

Pris 10 kronor

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Sven Ström in memoriam
 • Sammanbyggnad av Torbjörntorps och Friggeråkers kyrkor
 • Mikael och draken. Ett romanskt järnsmide från Friggeråker
 • Om 1800-talets lanthandel
 • Hur firade västgötarna Lucia i gammal tid?
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1960
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1960

Falbygden nr 15 1960

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Västgötaforskaren Johan Götlind
 • Dopp i gryta - hastmat eller festmåltid
 • Åsaka-Torp
 • Minnen från Falköping omkring utställningsåret 1910
 • Keramikfyndet från Lillegården, karleby sn
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1959
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening

Falbygden 1970-1979

Falbygden 1979

Falbygden nr 33 1979

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter med flera i Falbygdens Hembygds-och Fornminnesförening
 • Doktor A.P. Westerberg, stadens planterare
 • I Leaby
 • Om en runstav från Östergötland på Falbygdens museum
 • Storgatan i Falköping, öster om Dotorpsgatan. Handlande och andra näringsidkare under 100 år
 • Släkten Hedström-Bergqvist från Dotorp
 • Fornminnen i Norra Åsarps socken
 • Skälv och Skärv i västgötska ortnamn
 • Minnessten på bestorp
 • Från hembygdsföreningarna
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för 1978 jämte tillhörande handlingar
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds-och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv med mera
Falbygden 1978

Falbygden nr 32 1978

Pris 30 kronor

 • Förteckning over styrelseledamöter med flera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening år 1978
 • Landeriet Fredriksberg och några andra gårdar i Falköpings stad.
 • Nyfunna anteckningar om fyndet av guldhalskragen från Ålleberg
 • Segerstads by och socken. Om jordbesittning och jorddelning i äldre 30 och nyare tid.
 • Trevattna sockens fornminnen och gränsmarken.
 • Ur Gudhems härads domböcker.
 • Kvarteret Kemisten förr och nu.
 • En präststom i Göteve socken.
 • En historisk markvärdighet.
 • Bebyggelsen på Ranten och "Ranta-borna". Tillägg och rättelser
 • Fornt från Gökhems socken. Ett meddelande
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1977 jämte tillhörande handlingar
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1977
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv med mera
Falbygden 1977

Falbygden nr 31 1977

Pris 30 kronor

 • Förteckning over styrelseledamöter med flera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening år 1977
 • Bebyggelsen på Ranten och "Ranta-borna" omkring 1900
 • Ett fynd av flinteggad benspets från äldre stenåldern
 • Krokstorp, ett hemman på Falan
 • Fornlämningar och minnesmärken i Grolanda socken
 • Kyrkoutgrävningen i Bjärka
 • Kyrkbacken i Broddetorp
 • Gamla smedjor kring Stenbrottet på Ranten
 • Falköping och Falbygden på kartor i Falbygdens Museum
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1976 jämte bilagor
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1976
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv med mera
Falbygden 1976

Falbygden nr 30 1976

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter med flera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening år 1976
 • Minnen från Repslagargatan. Efter nedteckning av Karin Olsson och Anna Britta Nilsson
 • Beskrivningar från 1700-talet over Floby och Grolanda församlingar
 • Fornt från Gökhems socken. Efter anteckningar av Hilding Svensson och Einar Magnusson
 • Galgen på Mösseberg och stenmuren i Vråhålan
 • Vatten, vattendrag och kallor i Falköping och dess omgivningar. Efter anteckningar av Anna Britta Nilsson
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för 103 år 1975 jämte bilagor
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1975
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv med mera
Falbygden 1975

Falbygden nr 29 1975

Pris 30 kronor

 • Förteckning över styrelseledamöter med flera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening år 1975
 • Hällkistan vid Fredriksberg
 • Något om en gammal väg på Falan österut
 • Från Slöta socken i gångna tider. Efter anteckningar av Hilding Svensson
 • En Andren-Luning-Neumansk släktkrets på Falbygden, speglad i silhuettklipp
 • Ting och tingsställen pa Falbygden
 • Om timstenarna pa Falbygdens Museum
 • Vägar på Falbygden under gånggriftstiden
 • Falbygden 1927-1974
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1974 jämte bilagor
 • Förteckning över styrelseledamöter med flera år 1974
 • Stadgar för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1974
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1974
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv med mera
Falbygden 1974

Falbygden nr 28 1974

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Erik Sandberg

Gamla stan berättar:

 1. Småpojksliv på Ranten i seklets början
 2. Lekar i Dotorp 1900-1920
 3. Minnen från uppväxttiden på Ranten under 1890-talet
 4. Några minnen från min barndom på Ranten vid sekelskiftet
 5. Glimtar av livet på Döbelnsgatan omkring 1910
 6. Bissgården, "Ljusås" i Friggeråker
 • I Wartofta härad på Carl XII:s tid
 • Nyupptäckta allmogeurmakare i Västergötland
 • Torbjörntorps Tingshus och Gästgivaregård
 • Släkt- och ungdomsminnen
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1973
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1973
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening, Falköpings Stadsarkiv samt Einar Magnusson.
Falbygden 1973

Falbygden nr 27 1973

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Två fornborgar i västergötland
 • Vikingaflickan från Skattegarden i Gudhem
 • Stucktaken på Redberga - Glimtar från livet på Falbygden vid sekelskiftet
 • En färd genom Falbygden 1809
 • Något om gårdar och folk i Dotorp
 • En släktkrönika från Kölingared, Falbygden och Häggum
 • Skördegröt och stälakanna
 • I Wartofta harad på Carl XI:s tid
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1972
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1972
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv
Falbygden 1972

Falbygden nr 26 1972

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Några anteckningar och minnen från Mössebergs vattenkuranstalt.
 • När seklet var ungt. Minnen från Dotorp och Ranten
 • Två stenåldersgravar i Gudhem
 • Vartoftaskolan - en målarskola från 1700-talet, som kom bort
 • Stuckataken på Redberga
 • "Jag vet min plats". Till minnet av en märklig kvinna från Falbygden
 • Några minnesbilder från Ullene socken. Ett sammandrag av läst och hört
 • Lundby säteri i Kölaby socken och dess ägare
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1971
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1971
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1971
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv.
Falbygden 1971

Falbygden nr 25 1971

Slutsåld

 • Förteckning over styrelseledamöter med mera i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening 50 år
 • Friggeråkers medeltida dopfunt
 • Lovene kyrkoruin i Karleby socken
 • Myntfynden i Ullene kyrkoruin
 • Gamla byar vid Falköping
 • Den äldre Sandbacksslakten
 • Stora Torpa i Segerstads socken
 • Ting i Leaby på Carl XII:s tid
 • Några minnesbilder från Häggums socken 1860 - 1940
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1970
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 197O
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 1970
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv

Falbygden 1982-1989

Falbygden 1989

Falbygden nr 43 1989

Pris 75 kronor

 • Förord av Rolf Green
 • De första bönderna - Trattbagarkulturen
 • Varför byggdes över 200 gånggrifter på Falbygden
 • De västgötska gånggrifternas samband med solkult
 • De gotiska gravhallarna i Gudhem
 • Gudhemsarkivet i Falbygdens museum - en dokumentsamling for forskningen
 • Tankar inför en hästhov
 • Facsimil läsövning
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1988 jämte tillhöriga handlingar
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse
Falbygden 1988

Falbygden nr 42 1988

Pris 75 kronor

 • Förord av Rolf Green
 • Gösta Karlsson †
 • Slaget vid Falköping
 • Nyare handelser i Åsled
 • Åsle sten
 • Om kanonkulor och slaget vid Falköping av 1389
 • Gånggrifterna på Falbygden
 • Dateringarna från gånggrifter i Gökhems sn
 • Något om Gökhems sn under medeltiden
 • Fornminnen i Ullene socken
 • Om Hannestorps gård och kvarn i forna tider
 • Falbygdskrönika 1987
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1987 jämte tillhöriga handlingar
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse
Falbygden 1987

Falbygden nr 41 1987

Pris 60 kronor

 • Förord av Rolf Green
 • Anteckningar om en resa uti Vestergötland 1862
 • Fynd och förvåning
 • Nya rön om gånggrifterna
 • En minnesvandring - eller på jakt efter förlorad tid
 • Västergötland i det nordiska sjuårskriget
 • Kyrkorgeln i Slöta kyrka
 • Nådastolen, S:t Jöran och en sorgbunden jungfru
 • Kring en konstsamling i Skaraborg för 250 år sedan
 • Falbygdskrönika 1986
 • Falbygdens Hembygds-och Fornminnesförenings årsberättelse 1986 jämte tillhöriga handlingar
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1986
Falbygden 1986

Falbygden nr 40 1986

Pris 60 kronor

 • Förord av Rolf Green
 • Anteckningar under en vistelse i Sköfvde och vandringar deromkring
 • I Minnesanteckningar från Saleby gardn
 • Falborna och Falbohygget i Sandhem
 • Master Harald, Master Hildebrand och den medeltida västgötska stenkonsten.
 • Om vadan av akademiska kungsord
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1985 jämte tillhöriga handlingar
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1985
Falbygden 1985

Falbygden nr 39 1985

Pris 60 kronor

 • Förord av Rolf Green
 • Gustaf Brusewitz - konstnär och fornforskare
 • Anteckningar under en vistelse i den så kallade Fahlebygden år 1860
 • Om Ballerstenskällan
 • Rantatorpen
 • Om S:t Pancratius och S:t Olof och den gamla kyrkan i Falköping
 • Fallet med den försvunna funten
 • Något om skiftesutvecklingen i Karleby under 1800-talet
 • Milda madonnor i falbygdska kyrkor
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1984 jämte tillhöriga handlingar
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1984
Falbygden 1984

Falbygden nr 38 1984

Pris 60 kronor

 • Förord av Rolf Green
 • Broddetorpsaltaret - en västgötsk (?) illustrerad klassiker från 1100-talet
 • Ranten och Ballerstenen. Falköpings stads donationshemman
 • En kalenderstav från Västergötland
 • Står S.t Olofs äldsta dopfunt på museet i Skara?
 • Efterlysning
 • Falbygdens Hembygds och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1983 jämte tillhörande handlingar
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1983
Falbygden 1983

Falbygden nr 37 1983

Pris 50 kronor

 • Något om Bestorps bys gamla tå-bebyggelse. Efter Bertil Smedberg och Allan Bergström
 • Viken och Snösbäck - två Falbygdsgårdar.
 • A. A. Afzelius och Götiska Förbundet.
 • Dreven ner till Grönelid.
 • Ett gammalt fastebrev
 • Bestorp förr och nu. Byn som blev villastad.
 • Tiondelada och kyrkohärbärge. Om gamla former for jordens beskattning.
 • Gunnar Jungmarker †
 • Bertil Smedberg 28.2.1905-9.10.1983
 • Tillägg och rättelser till artiklar i Falbygden 1975-1982
 • Litteraturförteckning Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1982 jämte tillhörande handlingar
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1982
Falbygden 1982

Falbygden nr 36 1982

Slutsåld

 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening 60 år
 • Husen kring kyrkan. Kv. Klockaren och några andra kvarter i Falköping
 • Sörby Station
 • Fornlämningar och fynd på Östra Falbygden
 • Barndomsminnen från Odengatan och Parkgatan
 • Allmänning och kronopark i Västergötland
 • Falbygdens Hembygds och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1981 jämte tillhörande handlingar
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1981
 • Litteraturförteckning
Falbygden 1980

Falbygden nr 35 1981

Pris 50 kronor

 • Hugo Sköld 25/12 1892-11/8 1981
 • Storgatan i Falköping, mellan Dortorpsgatan och S:t Olofsgatan. Kvarteret Guldsmeden
 • Slaget vid Herrljunga 1469 och ett rättsligt efterspel i Gökhem
 • Fornlämningar i Vartofta-Åsaka socken
 • "Storm på mossen" och hans kåkbyggen
 • Kvarnarna i Vilske-Kleva, Gökhem m.fl. socknar i Vilska härad
 • Skaftföring och Skötning. Om gamla formaliteter vid jordförvärv
 • Ett medeltida pergamentsblad i Falbygdens museum
 • Pietá - en grupp från Gudhems kyrka
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1980 jämte tillhörande handlingar
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1980
 • Litteraturförteckning
Falbygden 1981

Falbygden nr 34 1980

Pris 30 kronor

 • Förteckning över styrelseledamöter m. fl. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening år 1980
 • Kring Jernvägsgatan och Botvidsgatan under 1900-talets första decennier.
 • Tomtens Kalkbruk.
 • Gästgiveri och skjutsning på Falbygden.
 • Fornlämningar och fynd i Marka socken. Efter anteckningar av Hilding Svensson
 • Från Hånger och Håkantorp. Efter anteckningar av Bertil Smedberg
 • Ett kvarter 'utom väster tull'.
 • Gästgivaregårdarna på Falbygden.
 • Min väg till skolan.
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1979 jämte tillhörande handlingar
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1979

Falbygden 1990-1999

Falbygden 1999

Falbygden nr 53 1999

Pris 125 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Ulla Nordmark
 • Nyqvists guldsmedsverkstad - om guldsmeder i Falköping
 • Tre årtionden mitt i seklet med kyrkofullmäktige
 • När Åsle-stenen avtäcktes
 • Miljöbeslut för 95 å sedan
 • Verksamhetsberättelse för 1998
 • Revisionsberättelse
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1998
 • Litteratur
Falbygden 1998

Falbygden nr 52 1998

Pris 120 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Ulla Nordmark
 • Ströget mella' stan och Ranten - ett kulturrum i Falköping
 • Notiser ur FT från 1898, 1923, 1948 och 1973
 • Nasko-Falköpings andra namn
 • Verksamhetsberättelse för 1997
 • Revisionsberättelse
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1997
 • Litteratur
Falbygden 1997

Falbygden nr 51 1997

Pris 120 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Litteratur
 • Förord av Lena Arvidsson
 • Fornminnesförening - Historik "Hopaplock" Jubileumsgåva
 • Ur kurortens historia
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening årsberättelse 1996
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsberättelse för 2001
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1996
Falbygden 1996

Falbygden nr 50 1996

Pris 120 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Litteratur
 • Förord av Lena Arvidsson
 • Vinjettbild och text om Arleman (teckning+foto)
 • Västergötlands folkmål och Falbygden
 • Våra gamla väderleks- och årstidsmärken
 • A.A. Afzelius och Götiska Förbundet
 • Kring en kulturrevolution i Västergötland
 • Från Källtorps pigor till fru Magdalena Stake
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1995
 • Revisionsberättelse
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1995
Falbygden 1995

Falbygden nr 49 1995

Slutsåld

 • Förord av Lena Arvidsson
 • Jönn-John Liedholm "blann de likarste vi hadde"...
 • Fanns människor på Falbygden
 • Mesolitikum på Falbygden
 • Hjälmars rör: Historier kring gånggrift
 • Lillegårdsboplatsen
 • Stockbåtsresan
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1994
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1994

Ladda hem hela boken som PDF

Falbygden 1994

Falbygden nr 48 1994

Slutsåld

 • Förord av Rolf Green
 • RUNMÄRKT PÅ FALBYGDEN
 • En fredlig kogubbe
 • Om runor och runskrift
 • Vad berättar runinskrifterna?
 • Var finns de falbygdska runstenarna?
 • Kung Rundske i Håkantorp och kung Röne i Grolanda
 • Olsbrostenen
 • Den siste runmästaren på Falbygden
 • Runstenen från Gisseberget
 • Mäster Harald och epikkurén i Valtorp
 • "Runrimmaren"- den förste poeten på Falbygden
 • När dog Peter i Rådene?
 • Runforskning Runmärkt i museal miljö
 • Efterlyses
 • Vägvisare till Falbygdens runinskrifter
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1993
 • Falbygdens Museum verksamhetsberättelse 1993
Falbygden 1993

Falbygden nr 47 1993

Pris 90 kronor

 • Förord av Rolf Green
 • Charles Anderson - snickerimästare i Falköping
 • Gustav Vasa och Vilske härad
 • Slafsan - kulturled på falbygden
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1992
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1992
Falbygden 1992

Falbygden nr 46 1992

Pris 90 kronor

 • Förord av Rolf Green
 • Falbygdens museum 30 år
 • En vanvördig visa i Börstig 1773
 • En resa i Sverige - avsnitt Falköping
 • Min farfars kassadagbok - ett 100-årsminne
 • Register till Falbygden 1928-1988
 • Falbygdens Hembygds-och Fornminnseförenings årsberättelse 1991
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1991
Falbygden 1991

Falbygden nr 45 1991

Pris 90 kronor

 • Förord av Rolf Green
 • Kvarnarna på Falbygden II
 • Något om stadens äldsta brunn
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1990
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 1990
Falbygden 1990

Falbygden nr 44 1990

Pris 90 kronor

 • Förord av Rolf Green
 • Kvarnarna på Falbygden
 • Tjugo Högstenaår - Minnen från tiden kring sekelskiftet i en liten by i Västergörland
 • Minnen och hågkomster om gubbar och gummor i Broddetorps pastorat
 • En grävningsundersökning på Sjögerås´ gamla kyrkplats
 • En medeltida själamässa i Kinneved
 • Falbygdens Hembygds och Fornminnesförenings årsberättelse 1989 jämte tillhöriga handlingar
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1989

Falbygden 2000-2010

Falbygden 2010

Falbygden nr 64 2010

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • Josef Jacobsson - till minne
 • Rekordåren 1952-73
 • På Herrmoderådets tid
 • Falbygdens medeltida kyrkor
 • Stora hoteellet i Falköping 1929-2009
 • 1800-talets väckelsevåg fick starkt fäste på Falbygden
 • Offerplats Finnestorp, åren 2000-2010 och kommande åren
 • Verksamhetsberättelse för 2009
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2009
 • Litteratur
Falbygden 2009

Falbygden nr 63 2009

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • Mösseberg - platåberg, kurort, stadsdel
 • Möte mellan geologin och sägnerna kring Ållebergs ände
 • Gustaf Dalén - nobelpristagaren från trakten
 • Finnestorpsprojektet utvidgas allt mer, är på gång att erövra världen
 • Betselkedjorna från krigsbytesofferplatsen i Finnestorp
 • Vårkumla skyttepaviljong
 • Kilanders i fyra generationer
 • Firse sten - forntida gravplats och sentida hangout
 • Verksamhetsberättelse för 2008
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2008
 • Litteratur
Falbygden 2008

Falbygden nr 62 2008

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • Ranten - stadsdelen som järnvägen skapade
 • Skolmuseet i Stenstorp
 • Bidrag till Stora Bjurums historia
 • De offrade krigarna i Lidan
 • Den glömda guldbrakteatens gåta
 • Kättilstorpstorven
 • Medeltida Maria-skulpturer - värdefullt litteraturtillskott
 • Verksamhetsberättelse för 2007
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2007
 • Litteratur
Falbygden 2007

Falbygden nr 61 2007

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • 50-årigt spännande äventyr i mediavärlden - FT har medverkat till att forma din stad
 • Konsum i Falköping genom tiderna
 • Gudhems kloster, en kunglig institution
 • Drottningen i Gudhem
 • Segelflygmuseet på Ålleberg speglar segelflygets 75-åriga utveckling
 • Härströms tunnbinderi i Stenstorp
 • "Ranten" - från tapettryckstock till bomullstyg
 • Offerplats Finnestorp - i ett vidgat perspektiv
 • Mörks bosättningsaffär - en sekelgammal butik
 • Verksamhetsberättelse för 2006
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2006
 • Litteratur
Falbygden 2006

Falbygden nr 60 2006

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • Malta-Johanna 75 år
 • År 1940 i Falköping
 • Carin Borgsund
 • Falbygdens kyrkor, del III
 • Treuddeni Hög - plats för ritualer med schamanistiska influenser?
 • Kyrkan i Kinneved och dess dolda tecken
 • Verksamhetsberättelse för 2005
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2005
 • Litteratur
Falbygden 2005

Falbygden nr 59 2005

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • Hundra år sedan den stora cirkusbranden i Falköping
 • Smula skola
 • Falbygdens kyrkor, del II
 • Ryttarens torvströfabrik
 • Från en kyrkogårdsvandring - i döda stadsbors sällskap, del II
 • Två nya gånggriftsundersökningar
 • Verksamhetsberättelse för 2004
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2004
 • Litteratur
Falbygden 2004

Falbygden nr 58 2004

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Gerth Bragnå
 • Skolminnen
 • Det var så det började
 • Falbygdens kyrkor
 • Vintermånens nedgång i graven - om gånggrifter på Falbygden och deras gångriktningar
 • Från en kyrkogårdsvandring - i döda stadsbors sällskap
 • Guldkantade historier kring Ållebergskragen
 • Bogrens i Gökhem - bygdecentrum i 130 år
 • Verksamhetsberättelse för 2003
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2003
 • Litteratur
Falbygden 2003

Falbygden nr 57 2003

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Gerth Bragnå
 • Georg von Euler in memoriam Cosmorama 100 år
 • Centralskolan 100 år
 • Berömda män som kommit från Karleby
 • Gamla stan -aktuell på nytt
 • 60 år sedan hallonflickan hittades
 • Den sista avrättningen i Falköping
 • Holmblad - fyra präster med rötter i Gudhem
 • Alvared Frugården under 200 år
 • Nu vet man att Slutarpsdösen är en dös
 • Utsikt mot ett torn - och mot Mössebergshistorien
 • Verksamhetsberättelse för 2002
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2002
 • Litteratur
Falbygden 2002

Falbygden nr 56 2002

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Ulla Nordmark
 • Fornminnesförening 80 år
 • Bondedagboken - en källa till den folkliga historien
 • Ur en bondedagbok från Falbygden J. A. Forss
 • Levnadsminnen
 • Ur en hattsömmerskas liv
 • Falköpingsutställningen 1951
 • Verksamhetsberättelse för 2001
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 2001
 • Litteratur
Falbygden 2001

Falbygden nr 55 2001

Pris 150 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Ulla Nordmark
 • Hembygdsforskning - va´då?
 • Bert Johansson in memoriam
 • Från sockenstämmor i Åsarp
 • Lågteknisk järnframställning i Vilske härad
 • Jungfrukullen
 • Om några platser med minnen i Vartofta-Åsaka socken
 • Gånggrifter vid Frälsegården i Gökhem
 • En nyligen funnen halsring från bronsåldern
 • Poststation Mösseberg
 • Verksamhetsberättelse för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening 2000
 • Revisionsberättelse
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 2000
 • Litteratur
Falbygden 2000

Falbygden nr 54 2000

Pris 125 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Ulla Nordmark
 • "...och tusen år till" - Ny utställning på Falbygdens Museum
 • Lenaborg - från ruin till modell
 • Lenaborg - ett västgötskt Alsnö Hus
 • Nils Månssons Mandelgrens teckningar av gånggrifter på Falbygden
 • "Gånggrifter som återuppstod" - kommentarer kring en undersökning av två borttagna fornlämningar i Gökhems socken
 • "Pärlor för svinen" - Bärnstenspärlor från Falbygdens neolitikum
 • Mamsell Beata Catarina Hjorth
 • Verksamhetsberättelse för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening 1999
 • Revisionsberättelse
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1999
 • Litteratur

Falbygden 2011-2017

Falbygden nr 71 2016

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • Minnen från 1950-talet och tidigare av Anders Mörk
 • Falköping i bild igen! av Lena Persson
 • Bron över Lidan vid Trevattna kyrka av Rune Torstensson
 • Mormor Linnéa av Urban Lundberg
 • "Jönn", John Liedholm, igen! av Erling Öhrrnell
 • Hembygdsföreningen samlar Jälaborna av Marita Wass
 • PS till Paridon Ur minnenas dagbok av Lena Arvidsson
 • Teko - en industri som blomstade av Marita Wass
 • Vad hände efter år 536? av Anders Josefson och Egil Josefson
 • Leksakstillverkningen i Vartofta av Chatrine Ljungqvist
 • Rune Nilsson - 80 år med Floby och Vilske av Mats Karlén
 • Minnet av Garvis 100 år hyllades med staty av Båsse Johansson
 • Verksamhetsberättelse för 2016
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2016
 • Litteratur
Falbygden 2016

Falbygden nr 70 2016

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • Hembygden - tankar bakom ett tågfönster en tidig morgon, av Erling Öhrnell
 • Försvunna miljöer i Falköping, av Lena Persson
 • Paridon Sahlberg, Caps, en diktare i tid och rum av Lena Arvidsson och Båsse Johansson
 • Stycken och dikter av Paridon Sahlberg
 • Falköpings Stadshus av Erling Öhrnell
 • En resa till Mullsjö, en söndagsutfärd till faster Elin i Mullsö nådens år 1956 av Anders Mörk
 • Engagemang bevarar lokalt kulturarv, av Rolf Johansson
 • Offerplats Finnestorp — 2011 års undersökning, av Bengt Nordqvist
 • Att ge forntiden ett ansikte, av Peter Jankavs
 • Verksamhetsberättelse för 2010
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2010
 • Litteratur
Falbygden 2015

Falbygden nr 69 2015

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • En julberättelse från 1950-talet av Anders Mörk
 • Idrott på Falbygden av Lena Persson
 • Settergrens leverade varor i parti och minut i 60 år av Rune Lindblad
 • Britt-Marie har lämnat skolan för gott av Marita Wass
 • Museet där motorcyklar står i centrum av Marita Wass
 • Skamliga visor i Dala 1778 av Pelle Räf
 • Åsle-Mularp-Tiarp hembygdsförenin - skamfläcken blev en kulturhistorisk pärla av Marita Wass
 • Fredahls föddes i spåren av Spanka sjukan - 90 år senare är företaget mer livskrfatigt än någonsin av Marita Wass
 • Thiels klädde Vilskeborna i närmare 50 år av Marita Wass
 • Släktforsking - en hobby med mervärden av Marareta Thor
 • Boksläpp: Jönns bildvärld av Björn Vinberg
 • Museierådet och hembygdsrådet av Kerstin Arnesson
 • Verksamhetsberättelse för 2014
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2014
 • Litteratur
Falbygden 2014

Falbygden nr 68 2014

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • John "Jönn" Liedholms bildvärld och förflutenhetens landskap, av Erling Öhrnell
 • Storgatan av Lena Persson
 • Wallanders Nostalgimuseum av Marita Wass
 • Sörby-Floby hembygdsförening av Marita Wass
 • Luttra mosse av Bengt Lennartsson
 • Om stensättningarna runt Åsarp - monument över sedan länge bortglömda härskare i övre Ätradalen av Anders Josefson
 • Andlig uppbyggelselitteratur var starten för 160-åriga Norders bokhandel, av Bertil Larsson
 • 40 år ätter Jönn av Perra Ljungberg
 • Orreholmens län och några av fogden Isak Andersson Mogren ättlingar av Anna Britta Nilsson
 • Resan till Hedenhös av Egil Josefson
 • Verksamhetsberättelse för 2013
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2013
 • Litteratur
Falbygden 2013

Falbygden nr 67 2013

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • "Man hittar ständigt nya motiv" - Falbygden i konsten av Erling Öhrnell
 • Falköpings centralstation - modernisens rötter av Erling Öhrnell
 • Elin - legenden och geografin av Lars Edvardsson
 • Ett stort liteti idrottsmuseum i Falköping av Sven Clenow
 • Kvartersfotboll förr - en snart bortglömd kulutrhistoria, av Sven Clenow
 • Karleby hembygdsförening, av Arne Karlsson
 • Missionhuset i Östra Tunhem, av Margareta Fridh
 • "Jönn berättar" - nya vägar av Perra Ljungberg
 • Jönnfestivalen 2013 - en hyllning till en mästare av Perra Ljungberg
 • Mönarps gård - från träskfolk till krogfolk av Lillemor Magnusson
 • Ordensväsendet i Falköping : Svarta Örns Orden 75 år i Falköping av Sten Gunnarsson och Niklas Hansson Logen N:o 148 Ålleberg historia av Lars-Erik Kullenwall NN i Falköping av Anders Mörk
 • Hundra år med frisörerna Larsson av Rolf Johansson
 • Verksamhetsberättelse för 2012
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2012
 • Litteratur
Falbygden 2012

Falbygden nr 66 2012

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • En bildberättelse — legenden om den heliga Katarina av Alexandria i Gökhems kyrka av Erling Öhrnell
 • Färdas på Falbygden av Lena Persson
 • Rantens hotell i Falköping — ett av de sista järnvägshotellen, av Båsse Johansson
 • Kinneveds hembygdsförening, av Lena Persson
 • Hur det kom sig att Ytong etablerade sig på Falbygden, av Sven Carlén
 • Projekt levande bronsålder, av Egil Josefson
 • Krigsbytesofferplatsen Finnestorp — nu och i framtiden, av Bengt Nordqvist och Egil Josefson
 • Pojk på Herrgår´n, av Carl-Erik Skårman
 • Verksamhetsberättelse för 2011
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2011
 • Litteratur
Falbygden 2011

Falbygden nr 65 2011

Pris 175 kronor

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • Per Oscarsson in memoriam, av Ulla Nordmark
 • Med rötterna på Falbygden - Centerpartiet 100 år, av Lena Persson och Gunnar Creutz
 • Bonadsamlingen, av Annica Andersson
 • Ålleberg, tidlöshetens berg, av Yngve Pettersson
 • Gudhemsbygdens hembygdsförening, av Lars-Erik Kullenwall
 • Folktro och tradition i Ätradalen, av Lena Arvidsson
 • Axel Spetz & Co — en lång historia, av Rolf Johansson
 • Offerplats Finnestorp — 2011 års undersökning, av Bengt Nordqvist
 • Att ge forntiden ett ansikte, av Peter Jankavs
 • Verksamhetsberättelse för 2010
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2010
 • Litteratur