Skidspår och spårstatus på Mösseberg

Skidspåren på Mösseberg är belägna vid Skogssjön. Här hittar du värmestuga, omklädning, dusch och bastu. Ingen kostnad för besökare.

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Falköpings kommun har beslutat att göra viktiga energibesparingsåtgärder för att nå kraven på 5 procent energiminskning. En av åtgärderna är att snölägga en kortare del av konstsnöspåret, 1,5 km istället för den fulla slingan på 2,5 km.

Uppdateringar av "aktuell spårstatus" görs då förändringar sker. Om samma förutsättningar råder uppdateras inte sidan.

Aktuell spårstatus

Spår

Längd totalt

Status

Uppdaterad


Svart (konstsnö)
Belyst

2,5 km (1,5 km snöläggs 2022-2023)

Öppet

2023-02-03

Blåvit (konstsnö)
Belyst

0,7 km

Öppet

2023-02-03

Blå (natursnö)
Belyst

2,5 km

Endast plattat, genomslag finns.

2023-02-03

Grön (Burma)(natursnö)

5,7 km

Stängt


Svart (Bommen)(natursnö)

6,6 km

Endast plattat , genomslag finns. Mittendel dålig.

2023-02-03

Röd

(natursnö/konstsnö)
Belyst

2,5 km

Endast plattat, genomslag finns.

2023-02-03

Spårens öppettider

Konstsnöspåren är öppna (vid åkbart underlag)

Dagligen 05.00-06.30, 09.00-22.00. Stängt onsdagar klockan 17.30-18.30 på grund av träningsverksamhet.

Spårskötsel konstsnöspår

Dagligen 06.30-09.00

Natursnöspåren pistas vid behov och personalresurs.