Utsiktstorn

utsiktstornet i Falköping

Från utsiktstornet har du en fantastisk utsikt över Falköping och Falbygden. Tornet är 35 meter högt och har drygt 200 trappsteg. Utsiktsvåningen ligger 350 meter över havet. Fri entré!

Öppettider

Varje dag 08.00-21.00

Parkering

Parkering finns vid restaurang Bredablick, cirka 200 meter bort.

Tornets historia

1901 bestämde styrelsen för Mössebergs Vattenkuranstalts Aktiebolag att ett utsiktstorn skulle byggas på Mösseberg. Tornet byggdes 1902 och invigdes 28 maj 1903. Det är ett av få torn i Sverige som är byggt i sten med utsikt som enda funktion. 1993–1994 genomgick tornet en omfattande restaurering för att återställa det så nära ursprungsskick som möjligt.

När tornet var nytt fick besökarna betala 25 öre per person (en krona för säsongskort) för att gå upp i tornet. Numera är det gratis.

1979 blev tornet ett byggnadsminne enligt Kulturminneslagen, kapitel 3. Det innebär att det finns särskilda skyddsbestämmelser som säger hur byggnaden ska vårdas och underhållas och inte förändras.