Motions- och cykelspår

På Mösseberg finns ett antal motions- och cykelspår. De utgår från parkeringsplatsen vid motionscentralen.

Fel vid laddning av objekt.

Vintergatan

Har du varit uppe på Mösseberg och sett nya svart-vita spårmarkeringar och undrat vilket spår de tillhör? De svart-vita markeringarna är vägvisare för den nya upplysta Vintergatan, detta är ett spår för dig som gärna motionerar på vintern utan skidor, är 3,3 kilometer långt och som kommer snöröjas. Du kan ansluta till spåret vid motionscentralen och gamla spårcentralen (parkeringen vid campingen).

Motionsspårens sträckning

Spår eller led

Längd

Elljus

Övrigt

Vintergatan

(svart/vit)

3,3 km

Ja

Endast för fotgängare

Röda spåret

2,5 km

Ja

Kuperat, skidåkare har företräde vintertid

Blå spåret

2,5 km

Ja

Flackt

Lättillgängligt för exempelvis rullstol, skidåkare har företräde vintertid

Gula spåret

5 km

Nej


Gröna spåret/Burma

5,7 km

Nej

Flackt, skidåkare har företräde vintertid

Lila spåret/Milen

10 km

Nej

Kuperat. Går på både befintliga spår och i naturmark

IK Wilskes spår, rött

2 km

Nej

IK Wilskes spår börjar vid Bergstugan

IK Wilskes spår, blått

4 km

Nej

IK Wilskes spår börjar vid Bergstugan

IK Wilskes spår, gult

9 km

Nej

IK Wilskes spår börjar vid Bergstugan

Elljusspår

Belysningen tänds klockan 05.00 och släcks cirka klockan 21.30 på elljusspåren.

Cykel/mountainbike

Vid motionscentralen finns fler spår för cykel/mountainbike:

Skidspår

Ett skidspår med konstsnö finns i direkt anslutning till motionscentralen. Skidspår med natursnö prepareras efter hand.