Motions- och cykelspår

På Mösseberg finns ett antal motions- och cykelspår. De utgår från parkeringsplatsen vid motionscentralen.

Fel vid laddning av objekt.
Motionsspårens sträckning

Spår eller led

Längd

Elljus

Övrigt

Vintergatan

(svart/vit)

3,3 km

Ja

Endast för fotgängare

Röda spåret

2,5 km

Ja

Kuperat, skidåkare har företräde vintertid

Blå spåret

2,5 km

Ja

Flackt

Lättillgängligt för exempelvis rullstol, skidåkare har företräde vintertid

Gula spåret

5 km

Nej


Gröna spåret/Burma

5,7 km

Nej

Flackt, skidåkare har företräde vintertid

Lila spåret/Milen

10 km

Nej

Kuperat. Går på både befintliga spår och i naturmark

IK Wilskes spår, rött

2 km

Nej

IK Wilskes spår börjar vid Bergstugan

IK Wilskes spår, blått

4 km

Nej

IK Wilskes spår börjar vid Bergstugan

IK Wilskes spår, gult

9 km

Nej

IK Wilskes spår börjar vid Bergstugan

Downhill (cykel)

I Mössebergsbacken finns det fyra nedfarter i olika svårighetsgrad för såväl nybörjare som elit.

Liften är öppen onsdagar 17.30-19.30 och lördagar 10.00-14.00 med start 19 maj och fram till sista datum 28 augusti

Downhillbanorna är ett samarbete mellan Falköpings Cykelklubb, Falköpings kommun och Falköping Alpin.

Elljusspår

Belysningen tänds klockan 05.00 och släcks cirka klockan 21.30 på elljusspåren.

Cykel/mountainbike

Skidspår

Ett skidspår med konstsnö finns i direkt anslutning till motionscentralen. Skidspår med natursnö prepareras efter hand.