Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som förser anhöriga till personer med demenssjukdom med relevant information och vägledning under närståendes sjukdom.

Så här går det till

Demenslotsen är enkel att använda och du som anhörig får tillgång till plattformen via personnummer eller aktiveringskod. Utifrån var de närstående befinner sig i sjukdomsförloppet anpassas lotsens information. Du har även tillgång till all information som finns på demenslotsens hemsida.

Demenslotsen är en plattform med både nationell och lokal information om sjukdomarna, om bemötande och vilken typ av hjälp som finns att ansöka om och hur det går till.

Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig för alla anhöriga inom Falköpings kommun.

Aktiveringskort

Du kan få tillgång till tjänsten även om du som anhörig inte är bosatt i Falköpings kommun, men din närstående bor i Falköpings kommun. Då behöver du ett aktiveringskort för att få tillgång till tjänsten. Det här är ett kostnadsfritt stöd Falköpings kommun erbjuder.

Logga in

Första gången loggar du in med ditt personnummer eller aktiveringskod. Därefter får du välja lösenord och fylla i din e-postadress. Du får även svara på tre enkla frågor om var din närstående befinner sig i sjukdomsprocessen.

Personal?

Vi uppmuntrar även personal att registrera sig på sidan för att kunna ta del av allt från information om sjukdomen till de tips och råd om insatser och bemötande som lotsen erbjuder.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om demenslotsen eller har du frågor om inloggning, ta kontakt med demenssjuksköterska Ulrika Davidsson.