Så arbetar vi med hållbarhet

Mössebergsbacken är ansluten till bransch- och intresseorganisationen SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation). I SLAO:s Handbok för lift- och pistpersonal 2020 framhålls hållbarhet som ett angeläget området. Syftet är att minska skidanläggningarnas klimatpåverkan och bidra till en fossilfri skidbransch i Sverige.

Falköpings kommun tar sitt ansvar för att nå de globala målen i Agenda 2030. Mössebergsbacken följer Falköpings kommuns klimatstrategi. En omställning till en klimatneutral kommun där hållbarhet är i fokus är inte bara bra för naturen, det har även sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, sysselsättning, näringslivsutveckling och förbättrad hälsa.

Genom att ta ansvar för vår miljö och vårt klimat bidrar vi till att skapa en god livskvalitet för alla, både idag och för framtiden.

Läs hur Falköpings kommun jobbar med hållbarhet här!

Lokalt i första hand

  • Vi köper det vi behöver lokalt, anlitar lokala hantverkare och väljer lokala leverantörer i största möjliga mån.
  • Vi tipsar även våra gäster om aktiviteter och att äta på restauranger och handla i butiker i vårt område.