3 november 2023
Förskola, skola och utbildning

Välkommen till förskoleklassen och grundskolan

När ditt barn ska börja förskoleklass erbjuds du som vårdnadshavare att välja skola. Ansökningsperioden är den 15 november till den 15 december 2023.

Flicka hjärta

Föreslagen skola

Vårdnadshavare med barn som är folkbokförda i Falköpings kommun och födda 2018 har i dagarna fått hem ett brev med erbjudande om att välja skola inför start i förskoleklass hösten 2024. Brevet innehåller också ett förslag på skola utifrån folkbokföringsadressen. Om den föreslagna skolan accepteras behöver inget val göras.

Skolval

Skolval görs via Falköpings kommuns e-tjänst och heter Val till förskoleklass. Observera att båda vårdnadshavare måste logga in i e-tjänsten för att valet ska registreras. Valet måste göras mellan den 15 november - 15 december 2023. Val till fristående skola kan också göras, se länken nedan.

Kriterier för skolval

  1. Folkbokförd i Falköpings kommun
  2. Skolans upptagningsområde
  3. Syskonförtur (om det finns äldre syskon som redan går i den valda skolan)
  4. Relativt avstånd till önskad skola, varje elevs avstånd jämförs (gång- eller cykelavstånd) till sökt skola och närliggande skolor i relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet

Efter ansökningsperioden kommer alla val att hanteras. Om den valda skolan får fler sökande än lediga platser kommer kommunens fastställda kriterier att ligga som grund för urvalet. Beslut om skolplacering kommer att meddelas i början av februari 2024.

Informationsmöten

Alla kommunens skolor anordnar informationsmöten där du får möjlighet
att titta på lokaler och träffa personal på respektive skola. Vid eventuella
frågor kontakta gärna respektive skola. Ingen anmälan behövs.
Mötet beräknas ta 30-45 minuter.

Broddetorpsskolan Måndag 4/12 kl. 18:00
Centralskolan Tisdag 28/11 kl. 18:00
Dotorpsskolan Onsdag 29/11 kl. 17:00
Floby skola Torsdag 30/11 kl. 17:00
Gudhemsskolan Tisdag 28/11 kl. 17:00
Gustaf Dalénskolan Kontakta rektor: 0515-886336
Kinnarpsskolan Måndag 27/11 kl. 17:00
Mössebergsskolan Torsdag 30/11 kl. 18:00
Odensbergsskolan Onsdag 29/11 kl. 17:00
Vartoftaskolan Måndag 20/11 kl. 17:30
Vindängens skola Tisdag 28/11 kl. 17:00
Åsarpsskolan Tisdag 28/11 kl. 17:00
Åttagårdsskolan Måndag 20/11 kl. 17:00

Varmt välkommen till förskoleklassen

Henrik Ader
Verksamhetschef grundskola