27 mars 2024
Kommun & politik

Resultaten klara från mätningen av PFAS vid brandövningsplatsen i Falköping

Nu är mätningarna av PFAS i åtta enskilda brunnar i området kring brandövningsplatsen i Falköping färdiga. Ingen av de undersökta brunnarna visar halter av PFAS som överstiger gränsvärdet för hälsosamt och rent vatten enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Spolar vatten i ett vattenglas.

– Det är skönt att se att föroreningen på brandövningsplatsen inte har påverkat dricksvattnet för dem som bor i närområdet. Det gäller dock att nu ta hand om skumrester på ett så bra sätt som möjligt så att det inte heller sker i framtiden, säger Markus Wästefors, chef på Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Ett brandsläckningsämne som användes fram till 2007 har resulterat i höga halter av PFAS på brandövningsområdet Gunnestorp intill flygplatsen. Detta medförde att kommunen nu har undersökt om det har skett någon spridning genom vatten. Enskilda brunnar inom ett utvalt område har testats och resultatet från mätningarna visar att brunnarna inte har för höga värden av PFAS jämfört med Livsmedelsverkets föreskrifter.

Det kommunala vattnet i Falköping är inte påverkat.