26 juni 2024
Förskola, skola och utbildning

Skolan fortsätter lite till

Under 10 dagar efter skolavslutningen erbjuds elever i årskurs 8 och 9 att gå i lovskola. Lovskola är till för de elever som vill ha chans att bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

 Eleven Medine Inan och läraren Annika Fredén.

Eleven Medine Inan och läraren Annika Fredén.

I juni varje år anordnas och erbjuds lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som vill ha chans att bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Lovskola är reglerad i skollagen för grundskolan och det är rektor som beslutar om vem som skall erbjudas lovskola. Huvudmannen har ansvar att undervisning anordnas i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Precis som i vanliga grundskolan har eleverna närvaroplikt, rätt till extra anpassningar och särskilt stöd.

Elever i korridor

Eleverna samlas i korridoren på en utav rasterna.

Chans att påverka sin framtid

För elever i årskurs 9 innebär lovskolan möjlighet till prövningar i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Prövningarna kan ändra deras slutbetyg till ett godkänt E och därmed får de en chans att komma in på ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. För eleverna i årskurs 8 handlar det om extra undervisning i samma ämnen för att få godkända slutbetyg nästa år.

Lärarna berättar att de är imponerade av eleverna, speciellt de i årskurs 8, som visar engagemang och vilja att förbättra sina prestationer inför nästa år.

De investerar i sin framtid och för slutbetygen i årskurs 9, säger Henrik Ader, verksamhetschef för grundskolan.

Svensklärarna Åsa Allén och Iréne Lidwall Gullersby

Lärarna arbetar också extra under lovskolan. Här är svensklärarna Åsa Allén och Iréne Lidwall Gullersby.

Lovskolan är annorlunda

I vanliga fall har elever i grundskolan 16-17 ämnen varje vecka, men under lovskolan får de fokusera på några få. Lovskolan har också färre elever och fler lärare.

En del elever i årskurs 8 tycker att det är bra att ha något att göra på sommarlovet och kan lika gärna spendera tiden på att repetera det de lärt sig eller få nya kunskaper. Några elever upplever lovskolan som roligare då de får frukost och frukt som de äter tillsammans, samtidigt som de lär känna och kan arbeta med elever från andra skolor.

Fler lärare är nog det bästa med lovskolan, uttrycker en av eleverna.

Elev i årskurs 8.

Stort fokus på lektionerna. Eleverna i årskurs 8 får olika test, blandat med genomgångar, eget arbete och diskussioner. På bilden eleven Sam Svensson.

Andra elever håller delvis med om fördelarna. Någon känner att de måste delta men förstår samtidigt att det är viktigt, medan andra verkligen har fokus på att förbättra sina betyg. Det visar på en medvetenhet om betydelsen av att investera i sin utbildning, vilket också är ett viktigt steg mot framtida framgångar i skolan och i livet.

Mattelärarna Andreas Sjösten, Torbjörn Carlsson och Annika Fredén

Trolleritrick inom sannolikhetslära med läraren Andreas Sjösten samt lärarna Torbjörn Carlsson och Annika Fredén. Matematik är ganska kul säger en av eleverna.

Elever i åk 8

Eleverna har raster med frukost och frukt samt kan fokusera på ett ämne istället för de cirka 16- 17 de annars har.

En bra skola för varje elev.