11 september 2023
Bygga & bo

Ombyggnationen av Odenrinken går enligt plan, slutbesiktning väntar efter påsk 2024

Nu börjar fasaden på den södra sidan bytas ut, det första riktigt synliga arbetet av ombyggnationen på Odenrinken. Men innanför väggarna pågår ett stort förstärkningsarbete, ett arbete som startade redan i mars månad.

Den nya fasaden på Odenrinken går i gråa toner

Den nya fasaden på Odenrinken går i gråa toner

11 ton stål ska förstärka konstruktionen i Odenrinken för att klara dagens krav. 80 kg tunga stålplattor ska svetsas fast i befintligt fackverk. Det är ett tungt arbete på 5 meters höjd. Först ska gammal färg slipas ned för att svetsningen ska kunna fästa. Sedan punktsvetsas plattorna för att till sist svetsas längs hela sträckan. Även 18 betongfundament har förstärkts.

Odenrinken kläs med ny fasad och nytt tak

Förra veckan påbörjades arbetet med att klä fasaden i nya sandwich-element. Utsidan i grå toner och insidan kläs i vit plåt, vilket kommer reflektera ljuset inne i hallen på ett bättre sätt än tidigare. Väggar och tak blir mer isolerade än tidigare vilket kommer bidra till ett bättre inomhusklimat i hallen, både för besökare och aktiva.
När fasaden är klar påbörjas arbetet med att lägga nytt tak. Det arbetet planerar att startas under oktober månad.

Tillgänglighetsanpassning och ny spelarentré

Efter ombyggnationen kommer Odenrinken vara fullt tillgänglighetsanpassat enligt dagens krav. Längs den norra långsidan byggs en ny spelarentré vilket innebär att samtliga omklädningsrum kan nås utan att gå via spelarbåsen.

Energibesparande åtgärder

Med ny, modern teknik kommer Odenrinken spara både vatten och energi. All belysning byts ut till led-armaturer. En avfuktare med en vikt på fem ton, kopplas in både på elnätet och fjärrvärmenätet, och kan välja varifrån den tar sin energi. Det innebär att solcellerna som ska installeras på taket kan användas för att driva avfuktaren när solen skiner. Med fjärrvärme kommer också möjligheten att smälta isen som annars har lastats av utanför hallen. Ett nytt system kommer att rena den smälta vattnet vilket kan användas till isen igen och igen. Beräkningar visar att vattenförbrukningen kan minska med upp till 400 000 liter per år. Dessutom innehåller det renade vattnet mindre syre, vilket ökar kvalitet på isen och isen kräver mindre energi för att frysa ner.

Solcellsanläggningen på den södra sidan av taket består av 528 solcellspaneler, vilket blir kommunens hittills största solcellsanläggning. Beräknad årsproduktion är på cirka 200 000 kilowattimmar per år.

Så blir kommande säsong

Falköping samarbetar med ishockeyföreningen i Tidaholm, Tidaholms HF, där föreningarna kommer ha gemensamma lag under kommande säsong. All verksamhet kommer att ske i Tidaholm. Den seniora verksamheten för Falköping tar paus ett år. Falköpings kommun har stöttat ekonomiskt med investering i hallen i Tidaholm, genom ett extra förråd samt ombyggnation av ett omklädningsrum.

Slutbesiktning efter påsk

Arbetet med ombyggnationen fortsätter enligt tidsplan och beräknad slutbesiktning kommer att ske i påsk 2024. Redan under vintern kommer anläggningens olika system att testköras för att mäta att de fungerar i ett vinterklimat. Ytterligare ett funktionsprov kommer att göras inför verksamhetens start i september 2024.

Insidan på väggarna i Odenrinken

De nya väggarna är klädda i vit plåt på insidan, det skapar en känsla av att hallen är större och ljusare.

Svetsarbete pågår uppe i fackverket

Förstärkningsarbete pågår i fackverket där 11 ton stål ska förstärka befintligt fackverk

Närbild på arbetet med svetsning i fackverket

Arbetet är krävande med 80kg tunga plåtplattor som ska lyftas upp och svetsas fast i konstruktionen.

Stålplattorna är 6 meter långa och väger 80 kg.

Stålplattorna är 6 meter långa och väger 80 kg.

Den gamla röda fasaden byts ut mot en ny grå fasad med mer isolering.

Den gamla röda fasaden byts ut mot en ny grå fasad med mer isolering.

Det är många balkar och detaljer som ska förstärkas.

Det är många balkar och detaljer som ska förstärkas.