8 mars 2023
Bygga & bo

En säker och bra miljö för skridskoåkare och publik – därför renoverar Falköpings kommun Odenrinken

I januari 2023 beslutade kommunfullmäktige att renovera Odenrinken med en budget på 36 miljoner kronor. Nu inleds arbetet med ombyggnationen.

Illustration över hur Odenrinken kommer att se ut efter ombyggnationen

Förstärkning av konstruktionen och ny beklädnad av tak och fasad

­Konstruktionen av balkar och takstolar behöver förstärkas för att klara den nya, tyngre isoleringen. Vi förstärker alla stålpelare som går ner i betongfundamenten. Därefter förstärker vi alla takstolar genom att svetsa på stag och flänsar. Pelarna målas i en brandskyddsfärg.

- Därefter tar vi ned befintliga tak och väggar, en sektion i taget och ersätter med nytt isolerat tak samt väggar gjorda av ett sandwich-element, som består av tre lager, där lagret i mitten är en isolering och de två andra lagren består av plåt. Det är samma typ av väggar som du hittar på de flesta fastigheterna ute vid Ålleberg Center. Vi genomför arbetet sektionsvis. En sektion är utrymmet mellan två takstolar, säger Krister Lundberg.

Förändringar på insidan

Den största förändringen invändigt blir en ny läktare. Under läktaren kommer det att byggas nya förråd, alltså de förråd som tidigare har stått placerade precis vid huvudentrén. Framför läktaren längs hela långsidan av isen skapas en plats för barnvagnar och rullstolar

För att uppfylla kraven på tillgänglighet installeras en hiss mellan första och andra våningen.

Planlösningen kommer i stort att se likadan ut, och de flesta utrymmena kommer att vara intakta från renoveringen.

Mycket av befintlig elinstallation kommer att bytas ut, till exempel blir det ny belysning över isen och ventilationen över isen byts ut. Hela anläggningen får ett nytt brandlarm och ett resultat av det blir att fastigheten kan ta emot en större mängd besökare och utövare.

- När isen används kommer hallen kunna inrymma 500 personer. Fasigheten kan, om isen kläs med ett tillfälligt ytskikt, nyttjas av 1 000 personer, för till exempel disco, konserter eller mässor, säger Krister Lundberg.

Historiskt stor solcellsanläggning på taket

Den södra sidan av taket kommer att täckas med 600 solcellspaneler på drygt 1 100 kvadratmeter. Solcellsanläggningen beräknas kunna producera 225 000 kilowattimmar per år.

Odenrinken och Ållebergsgymnasiet har samma elabonnemang. Därför kan Ållebergsgymnasiet nyttja produktionen av solel på sommaren, till exempel för att driva ventilationsaggregat.

- En förhoppning är att bli nära nog självförsörjande på el under sommarmånaderna.

Ishallen kommer att kopplas in på fjärrvärmesystemet. Med bättre isolering i tak och väggar kommer fjärrvärmen till sin rätt och skapar ett bättre klimat i hallen.

- Vi ser fram emot att publik och skridskoåkare kommer att få en betydligt bättre miljö att vara i. Det kommer bli varmare i hallen och vi kommer kunna ta hand om fukten på bättre sätt, säger Krister Lundberg.