24 mars 2023
Byggprojekt

En säker och bra miljö för skridskoåkare och publik – därför renoverar Falköpings kommun Odenrinken

I januari 2023 beslutade kommunfullmäktige att renovera Odenrinken med en budget på 36 miljoner kronor. Nu påbörjar entreprenören Allt i Bygge ombyggnationen och du kan följa arbetet på den här sidan. Vi kommer att uppdatera med nyheter, bilder och filmklipp från ombyggnationen.

Odenrinken illustrerad efter ombyggnationen

Uppdatering 11 september 2023

Nu börjar fasaden på den södra sidan bytas ut, det första riktigt synliga arbetet av ombyggnationen på Odenrinken. Men innanför väggarna pågår ett stort förstärkningsarbete, ett arbete som startade redan i mars månad.

Uppdatering 4 april 2023

Falköpings kommun har ansvar för att kommunens lokaler är säkra för besökare, kommunens personal och i detta fall även idrottsutövare.

Under flera år har publik och aktiva haft synpunkter på miljön i hallen. Odenrinken är dåligt isolerad vilket medför att den blir väldigt kall och rå när utetemperaturen faller. 2021 gjorde Avonova en extern utredning av miljön i hallen och rapporten visade att Odenrinken är i mycket dåligt skick. Tester av luftkvaliteteten i anläggningen visade sig kunna innebära vissa hälsorisker för hallens besökare, framförallt för de som har astma och luftvägsproblem. För att undvika risken att stänga anläggningen, beslutades det om en ombyggnation.

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade måndagen den 30 januari 2023 om investeringsbeslutet för ombyggnationen av Odenrinken. Nu är arbetet igång.

Odenrinken illustrerad efter ombyggnationen

Förstärkning av konstruktionen och ny beklädnad av tak och fasad

­Konstruktionen av balkar och takstolar behöver förstärkas för att klara den nya, tyngre isoleringen. Vi förstärker alla stålpelare som går ner i betongfundamenten. Därefter förstärker vi alla takstolar genom att svetsa på stag och flänsar. Pelarna målas i en brandskyddsfärg.

- Därefter tar vi ned befintliga tak och väggar, en sektion i taget och ersätter med nytt isolerat tak samt väggar gjorda av ett sandwich-element, som består av tre lager, där lagret i mitten är en isolering och de två andra lagren består av plåt. Det är samma typ av väggar som du hittar på de flesta fastigheterna ute vid Ålleberg Center. Vi genomför arbetet sektionsvis. En sektion är utrymmet mellan två takstolar, säger Krister Lundberg.

Förändringar på insidan

Den största förändringen invändigt blir en ny läktare. Under läktaren kommer det att byggas nya förråd, alltså de förråd som tidigare har stått placerade precis vid huvudentrén. Framför läktaren längs hela långsidan av isen skapas en plats för barnvagnar och rullstolar

För att uppfylla kraven på tillgänglighet installeras en hiss mellan första och andra våningen.

Planlösningen kommer i stort att se likadan ut, och de flesta utrymmena kommer att vara intakta från renoveringen.

Mycket av befintlig elinstallation kommer att bytas ut, till exempel blir det ny belysning över isen och ventilationen över isen byts ut. Hela anläggningen får ett nytt brandlarm och ett resultat av det blir att fastigheten kan ta emot en större mängd besökare och utövare.

- När isen används kommer hallen kunna inrymma 500 personer. Fasigheten kan, om isen kläs med ett tillfälligt ytskikt, nyttjas av 1 000 personer, för till exempel disco, konserter eller mässor, säger Krister Lundberg.

Odenrinken illustrerad efter ombyggnationen

Historiskt stor solcellsanläggning på taket

Den södra sidan av taket kommer att täckas med 600 solcellspaneler på drygt 1 100 kvadratmeter. Solcellsanläggningen beräknas kunna producera 225 000 kilowattimmar per år.

Odenrinken och Ållebergsgymnasiet har samma elabonnemang. Därför kan Ållebergsgymnasiet nyttja produktionen av solel på sommaren, till exempel för att driva ventilationsaggregat.

- En förhoppning är att bli nära nog självförsörjande på el under sommarmånaderna.

Ishallen kommer att kopplas in på fjärrvärmesystemet. Med bättre isolering i tak och väggar kommer fjärrvärmen till sin rätt och skapar ett bättre klimat i hallen.

- Vi ser fram emot att publik och skridskoåkare kommer att få en betydligt bättre miljö att vara i. Det kommer bli varmare i hallen och vi kommer kunna ta hand om fukten på bättre sätt, säger Krister Lundberg.