25 januari 2024
Falbygdens museum

Guidning digitalt - Skäror från Karleby

Skäror av flinta är ett relativt vanligt fynd från bondestenålderns senare del. Filmens skäror har påträffats i Karleby utanför Falköping, ett område där det både finns gravar och boplatser från samma tid. Den glänsande eggen visar att skäran har använts vid skörd av säd och strå. Tryck på bilden så startar en miniguidning från Falbygdens museum.

Arkeolog Egil josefson berättar. Ida Feltzin, museipedagog och arkeolog, ställer frågor.

Arkeologi handlar om tolkningar och diskussioner. Om du har frågor, kommentarer eller helt enkelt vill framföra en annan åsikt får du gärna höra av dig till museet@falkoping.se