Djuren på Ekehagen

Sommartid flyttar djuren in på Ekehagen. En del av dem får du klappa. Andra trivs bäst när du bara tittar och pratar lite snällt med dem. Flertalet av våra djur är av lantras och bidrar till att hålla byn öppen men också till att göra forntidsmiljöerna levande.

Två linderödsgrisar kikar in i kameran. Ljusa med svarta fläckar och lång borst

Tama och vilda grisar

I hägnet vid bondestenålderns boplats bor linderödsgrisarna. Prata gärna med dem men försök INTE klappa! All egen matning är förbjuden.

Närmare bronsåldern hittar du våra vildsvin. De går i ett kraftigare hägn med mer vildvuxen natur. Här bor suggan Minna och galten Minus samt deras 7 randiga vildsvinskultingar.

Vildsvin är ett djur som jagats under perioder av förhistorien och är troligen också "anfader" till de tamgrisar som människorna började hålla som husdjur under stenåldern.

Betande djur

När gräset vuxit till sig flyttar fler betande djur in på Ekehagen. Kanske ett par fjällkor samt ett och annat får.

Tvätta händerna!

Glöm inte bort att tvätta händerna om du klappat något av djuren. Du hittar en handtvätt på ängen vid vikingatältet.