Ansikte mot ansikte - med Bredgårdsmannen

Möt en man från stenåldern på Ekehagens Forntidsby i sommar. Ställ dig mitt emot honom och se in i hans ögon en stund. Vad ser du? Vem var han? Hur blev hans liv, då en gång för cirka 10 000 år sedan när han levde i närheten av sjön Åsunden?

I sommarens miniutställning berättar vi mer om fyndet, analyser och forskning om hans ursprung, liv och utseende samt förstås om arbetet med att rekonstruera Sveriges äldsta ansikte.

foto av bredgårdsmannen snett bakifrån. Framför står modellmakare Oscar Nilsson och reder ut hans skägg.

foto: Agneta Tjäder

foto av Bredgårdsmannens skalle

Ett sensationellt fynd

I juni 1994 genomfördes grävningar på Bredgårdens marker utanför Ulricehamn. Markägaren hade för avsikt att göra öppna vattenspeglar i ett ofta mycket blött parti av åkermarken. Plötsligt trillade ett mänskligt kranium ur grävskopan! Arbetet tvärstannade. Vid närmare granskning av grävmassor och schaktkanter hittades fler ben. Polis och sedermera arkeologer tillkallades.

Undersökningar och analyser visade att benen tillhört en äldre man i 45-60 års åldern, som levt i området för cirka 9700 år sedan (7700 f.Kr.)!! Bredgårdsmannen, som fyndet kom att kallas efter fyndplatsen, är därmed ett av de äldsta kända mänskliga skeletten i Norden.

Rekonstruktion

För att ge människor möjlighet att möta en man från stenåldern beslöt Ulricehamns hembygdsförening att bekosta en modell av Bredgårdsmannen. En av världens främsta ansiktsrekonstruktörer, arkeolog och modellmakare Oscar Nilsson, fick i uppdrag att återskapa hans ansikte och gestalta honom i helfigur. Oscar har tidigare rekonstruerat många historiska ansikten över hela världen, bland andra Hallonflickan på Falbygdens museum, Kata i Varnhem, Birger Jarl och Bockstensmannen.

Varför Sveriges äldsta ansikte?

Det finns flera lämningar av människa i Norden som dateras till ungefär samma tidsperiod som Bredgårdsmannen, exempelvis Hanaskedemannen från Axvall, Österödskvinnan, som det berättas om i SVT:s serie Historien om Sverige, har exempelvis en ännu tidigare datering (8200 f.Kr.). Hennes kranie har emellertid inte bevarats På gund av att hennes kranie inte bevarats så väl som Bredgårdsmannens och är emellertid inte möjlig att återskapa. Därmed kan rekonstruktionen av Bredgårdsmannen sägas vara Sveriges äldsta ansikte.

Mer om utställningen

Under sommaren 2024 kan du för första gången möta Bredgårdsmannen i en miniutställning på Ekehagens Forntidsby.

Mer information och datum för invigningen med mera presenteras här inom kort.