Kultur för barn och unga

Välkommen till kulturaktiviteter för barn i Falköpings kommun! Alla aktiviteter är gratis – men ibland måste du anmäla att du kommer eller boka plats.

Kultur i skolan

Varje år tas en Barnkulturgaranti fram, som berättar vilket utbud barn och unga är garanterade att få i skolan och på fritiden.

Programmet för Kultur i skolan hösten 2020 innehåller kultur i form av slöjd, film, dans, möusik, konst, teater, literatur, konsert, föreläsning med mera. Alla elever är garanterade minst en kulturupplevelse eller skapandeprojekt per läsår.