Konst

Hitta till utomhuskonst och konstarrangemang och få information om hur kommunen arbetar med konst.

Hitta till utomhuskonsten

Upplev konst dygnet runt! Samlingssidan Konst i Skarabor Länk till annan webbplats.g hjälper dig att hitta till utomhuskonst och street art i Falköpings kommun. Kartan Follow your art Länk till annan webbplats. ger förslag på promenadslingor till konsten och ger tips om hur du kan prata om och uppleva konst.

Konstarrangemang

Gallerier och konstutställare finns på flera orter runt om i kommunen. Varje år arrangeras Påskrundan och Konstnatten, två stora arrangemang som bjuder in till utställningar och konsthändelser i hela bygden.

Konstuppdrag

Vid större om- och nybyggnationer av kommuala lokaler samt vid större utvecklingsarbeten av utomhusmiljöer avsätter kommunen en summa till konst. Vid enstaka tillfällen köper kommunen in konstverk till redan befintliga lokaler. Konstkonsulter anställs alltid som stöd i större konstprocesser och konstuppdragen annonseras brett i forum såsom Konstpool. I Riktlinjen för konst och konstnärlig gestaltning för offentlig miljö kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med konst.