Flyg

Flygplatsen i Falköping ägs och drivs av Falköpings kommun. Den är avsedd för affärs- och klubbflygplan.

Anläggningens miljöansvar ingår i kommunledningsförvaltningens ansvarsområde.

Bandimensioner: Längd 1 316 meter och bredd 30 meter
Banbelysning: Lågintensiv
Inflygningsljus: Lågintensiv. Den lågintensiva delen kan radiotändas.
Grässtråk: L=800 meter, B=55 meter
Bränsle: 100 LL på beställning