Kamerabevakning

Ändamålet med kamerabevakningen

  • Att underlätta ledningsförmåga och effektivitet under en räddningsinsats
  • Att underlätta närvarokontroll av de brandmän som rycker in vid ett larm
  • Att underlätta fordonsval
  • Att göra det möjligt att säkerställa att styrkeledaren mår bra och kan hantera situationen
  • Att säkra skalskyddet
  • Att bedöma korrektheten av eventuellt larm kopplat till nyckelskåpen på stationerna.

Rättslig grund

Dataskyddslagen artikel 6.1e:
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Lag om skydd mot olyckor (2003:778):
1 kap 3§ Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt

Lagring, mottagare, behörighet

Kamerorna har ingen inspelningsfunktion och lagring sker ej, utan är för momentant bruk. Ljudupptagning i realtid är möjligt om behov finns på de kameror som sitter inomhus.

De monitorer som speglar kamerorna på våra stationer i Falköping, Floby, Götene, Skara och Tidaholm finns i ledningscentralen placerad i Falköping. Dit har endast säkerhetsklassad personal med tystnadsplikt behörighet vilket också innebär att det endast är dessa som kan ta del av materialet. Den monitor som speglar två av våra entréer i Falköping finns tillgänglig endast för den administratör som bevakar besök och varuleveranser. Ingen överföring till tredje land sker.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och till dataskyddsombud som du vänder dig till vid frågor.

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, personuppgiftsansvarig, samhallsskydd@falkoping.se
Mats Herling, dataskyddsombud, dso.falkoping@insatt.com

Anna Isaksson, dataskyddssamordnare, dataskydd@falkoping.se

Vi följer dataskyddsförordningen GDPR.