Jobba hos oss

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg arbetar i skeendet före, under och efter en oönskad händelse inom kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm.

Vi är en del i det breda samhällsskyddsuppdraget för att stärka förmågan att hantera samhällsstörningar. Vår värdegrund utgår från att vi är till för medborgarna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.

För att genomföra vårt uppdrag har vi många olika befattningar knutna till oss, till exempel brandmän, säkerhetssamordnare, brandingenjörer, brandinspektörer, ekonomer, administratörer och verksamhetsutvecklare där alla inte har en utbildning inom brand.

Är man anställd inom vår operativa verksamhet som brandman kan du ha olika anställningsformer. Har du en annan huvudarbetsgivare blir du RIB-anställd (Räddningsman i beredskap). Du kan också vara anställd som frivillig brandman. De flesta är heltidsanställda vilket betyder att man har oss som huvudarbetsgivare. Nedan kan du läsa om de olika varianterna/anställningsformerna.

Heltidsanställd brandman

Som heltidsanställd brandman har man sin placering på två av våra fyra heltidsstationer. Antingen stationerna Falköping-Tidaholm eller stationerna Skara- Götene.

Introduktionsutbildning sker behovsanpassat innan man börjar arbeta hos oss.

Utbildningskrav är:

 • Räddningsinsats, SMO, eller minst avslutat termin två på SMO
 • Körkortsbehörighet B
 • Fullt frisk
 • Fysisk och mental status enligt bestämmelserna för rök- och kemdykning (AFS 2007:7) /rullbandstest
 • Simkunnig minst motsvarande Guldbojen

Meriterande

 • Examen från SMO-utbildning eller motsvarande
 • Körkortsbehörighet C
 • Tidigare tjänstgöring som brandman

Läs mer om utbildningen "Skydd mot olyckor" Länk till annan webbplats. (SMO).

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB)

Att vara räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB), eller deltidsbrandman som det hette tidigare, innebär att du har ett ordinarie arbete som du får gå ifrån när det går larm. Inom 5 minuter ska du iförd larmkläder sitta i ett av stationens räddningsfordon om du är räddningsman i beredskap i Götene, Skara eller Tidaholm (7 minuter för stationen i Floby). Du måste således bo och arbeta relativt nära brandstationen.

Är du intresserad av att bli räddningstjänstpersonal i beredskap får du genomgå ett fystest för att se om du uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket kräver. Arbetsprovet består i att gå åtta minuter på ett rullband med en viss lutning och
hastighet iklädd larmkläder och andningsapparat.

Dessutom ställer vi följande krav på dig:

 • Du ska ha en annan huvudsysselsättning
 • Fullt frisk
 • God fysik
 • Simkunnighet
 • Du får inte ha problem med trånga utrymmen
 • Bo och arbeta inom 5 minuters färdväg från brandstationen (7 minuters färdväg från stationen i Floby)
 • C-körkort är meriterande

När du blir anställd går du en preparandutbildning på tre veckor hos oss. Du får lära dig lagstiftningen som styr vår verksamhet och teorier om hur bränder och olyckor utvecklar sig. Därefter omsätter du kunskapen i praktiska övningar, till
exempel brandsläckning och trafikolyckor. Efter genomgången preparandutbildning kan du börja tjänstgöra som brandman.

När du arbetat en tid hos oss, vanligtvis mellan ett till två år, är det dags att gå grundutbildning för räddningspersonal i beredskap. Den genomförs via MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) på någon av deras skolor, Revinge (Lund) eller Sandö (Kramfors). Utbildningen kan även ske lokalt på någon räddningstjänst eller utbildningsanläggning.
Utbildningen består av följande steg:
1. Kurs 1 delkurs A, kommunal räddningstjänst 80 timmar.
2. Kurs 1 delkurs B, kommunal räddningstjänst 40 timmar.
3. Kurs 2, räddningsinsats 120 timmar.

Intresseanmälan - Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB)
Här kan du göra en intresseanmälan om du vill arbeta som Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) och uppfyller de krav vi har beskrivit i texten ovan. När det blir dags för en ny rekrytering kommer vi att kontakta dig.


Fyll i din fullständiga adressAnställningstester för arbete som brandman

Vid anställning av all ny operativ personal genomför vi särskilda tester. Syftet med testerna är att se den fysiska, psykiska och praktiska arbetsförmågan hos den sökande.

Under en testdag genomför vi följande:

 • Anställningsintervju
 • Inkluderar att hålla ett kort föredrag
 • Rullbandstest
 • Beep-test
 • Praktiskt handhavande
 • Arbetsrelaterad bana

Anställningsintervju

Utöver att vi genomför en arbetsintervju vill vi att du har förberett en presentation om ett branschrelaterat ämne som du kan prata om i fem minuter. Det finns möjlighet att koppla upp dator till projektor samt white board.

Syftet med föredraget är att se hur du hanterar att prata framför folk då en del av vår dagliga verksamhet är att genomföra utbildningar, både internt och för externa parter.

Rullbandstest

Rullbandstestet genomförs enligt AFS:2007:7

Beep-test

Ett konditionstest som består av intervallöpning.

Se mer om testet här: Beep test Länk till annan webbplats.

Praktiskt handhavande

Ett prov där vi testar er praktiska förmåga och handhavande med verktyg. Detta testet specificeras inte.

Arbetsrelaterad bana

Ett prov där vi testar arbetsmoment som är vanligt förekommande i vår operativa verksamhet, till exempel:

 • Höjdtest
 • Resa utskjutsstege
 • Slangdragning
 • Step-up
 • Statiskt lyft av hydraulverktyg
 • Bära grovslangskorgar
 • Klaustrofobitest
 • Livräddning av docka

Våra lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster.

Om du vill arbeta som som räddningsman i beredskap kan du lämna in en intresseanmälan. Intresseanmälan hittar du under rubriken Räddningstjänstpersonal i beredskap på denna sida.