Klasser för brandfarliga varor

Brandfarliga vätskor delas in i klasser beroende på flampunkten. Begär information vid inköp.

Om du hanterar större kvantiteter än nedanstående siffror anger, ska du söka tillstånd.

Klasser

  • Klass 1: Bensin, aceton, metanol, etanol, toluen, råolja, thinner, rödsprit, spolarvätska
  • Klass 2A: Xylen, vissa färger (snabbtorkande) och rostskyddsfärger
  • Klass 2B: Fotogen, naftaprodukter, terpentinolja, oljefärg och oljelack
  • Klass 3: Eldningsolja, dieselolja, vissa tändvätskor, anilin och myrsyra
‌Klass 1-, klass 2-, klass 3-vätska (total volym)

Hantering

Mängd

Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet (restauranger, skolor, sjukhus)

100 liter

Övrig yrkesmässig hantering, inomhus

500 liter

Övrig yrkesmässig hantering, utomhus

3 000 liter

Inomhus och utomhus per hushåll för hushållets behov

100 liter

Klass 3-vätska för uppvärmning eller elproduktion

Hantering

Mängd

Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet (restauranger, skolor, sjukhus)

10 000 liter

Övrig yrkesmässig hantering, inomhus

10 000 liter

Övrig yrkesmässig hantering, utomhus

50 000 liter

Inomhus och utomhus per hushåll för hushållets behov

10 000 liter

Gas

Hantering

Mängd

Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet (restauranger, skolor, sjukhus) Inomhus

2 liter

Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet (restauranger, skolor, sjukhus) Utomhus

60 liter

Övrig yrkesmässig hantering, inomhus

250 liter

Övrig yrkesmässig hantering, utomhus

1 000 liter

Inomhus eller utomhus per hushåll för hushållets behov, gasol,

60 liter

Inomhus eller utomhus per hushåll för hushållets behov, annan brandfarlig gas än gasol

10 liter