Tillfällig hantering av gasol på marknader eller liknande

 1. Normalt får endast dygnsbehovet av gasol finnas på förbrukningsstället.
 2. Gasoltransport till och från förbrukningsstället ska ske före eller efter öppettider.
 3. För att undvika flaskbyte under pågående verksamhet ska gasolflaskorna vara anslutna till omkopplare. Denna fungerar så att när en flaska är tom slås omkopplaren över och reservflaskan kopplas in. Omkopplaren kan vara manuell eller automatisk.
 4. Gasolflaskor ska förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats där flaskorna är skyddade från påkörning samt från obehöriga.
 5. Om dygnsbehovet är fler än två flaskor per förbrukningsställe så ska flaskorna förvaras i väl ventilerat skåp.
 6. Om förbrukningsapparaten är portabel så ska flaskorna förvaras på vagnen.
 7. Endast slang avsedd för gasol får användas. Gasolslangens längd får ej överstiga 1.5 meter. Vid längre avstånd ska gasolrör anslutas till flaskorna. Anslutning mellan rör och förbrukningsapparat får dock utgöras av för gasol avsedd gummislang.
 8. Såväl rörledning som slang ska vara skyddade för åverkan samt vara märkta enligt svensk standard (orange färg).
 9. Vid varje anslutningstillfälle ska läckagetest utföras.
 10. Slangbrottsventil ska monteras mellan flaskventil och slang, då gasol tas ur flaskan utan reduceringsventil.
 11. Avståndet mellan gasolbrännaren och ovanför beläget brännbart skåp, hylla, tältduk eller annat, får ej understiga 1,0 m eller avstånd enligt tillverkarens anvisningar. I sidled får avståndet ej understiga 0,2 m.
 12. Förbrukningsapparaten ska vara försedd med tändsäkring, vars uppgift är att snabbt stänga gasoltillförseln om lågan slocknar. Spis utan ugn får dock sakna tändsäkring om den står under kontinuerlig tillsyn.
 13. Handbrandsläckare typ pulver (minst 6 kg), ska finnas på varje plats där gasol förbrukas. Den ska vara lätt tillgänglig och markerad med väl synlig skylt enligt svensk standard med vit symbol på röd botten.
 14. Fylld gasolflaska får ej transporteras utan att tätpropp och skyddskåpa finns monterade.
 15. Efter arbetets slut eller vid längre uppehåll, ska flaskventilen alltid stängas.
 16. På varje tält eller stånd där gasol förbrukas ska finnas väl synlig skylt som varnar för den brandfarliga gasen (skylt ska vara utformad enligt CLP-förordningen).
 17. Vid förbrukningsapparat ska finnas skriftliga anvisningar för drift och skötsel.