Exepel på instruktioner för tankning sjöbensinstation

  • Rökning får ej ske i båten och rökförbud gäller på bensinstationen.
  • Trycktankar och dunkar ska lyftas av båten och fyllas på land.
  • Vid tankning av bensin stäng av motorn. Se till att gasolutrustning och elektrisk utrustning som kan avge gnistor också är avstängda.
  • Stäng motorrumsfläkten innan tankning av bensin.