Exempel på karta med utrymningsväg från brandrum med jalusi

Exempel på karta med utrymningsväg från brandrum med jalusi:

Exempel på karta med utrymningsväg från brandrum med jalusi

Förklaring till kartan:

Mrkering på karta

Vad det är

Rosa kvadrat

Brandrum (brandtekniskt klassat kemikalierum)

Grön pil

Utrymningsvägar