Exempel på fasadritning med brandteknisk klass

Exempel på fasadritning och brandteknisk klass


Förklaring till bilden

Färg på bilden

Vad betyder färgen?

Röd

Gasolskåp

Blå

Avstånd mellan fönster och gasolskåp är 3 meter.


I byggnadens brandskyddsdokumentation framgår vilka brandtekniska avskiljningar som finns. Byggsakkunnig kan även med dokument visa väggens brandtekniska klass.

Skriv tabellbeskrivning här

Var

Vilken brandteknisk klass

Vägg bakom gasolskåp

E160


För att få fram brandskåpets brandtekniska klass skicka in produktblad där brandteknisk klass framkommer. Om skåpet är certifierat enligt SS-EN 14470–2, så se efter märkning G30 eller G60.