Exempel på en aerosol som är märkt med flamman

Varningssymbol: Flamman

Exempel på en aerosol som är märkt med varningssymbolen flamman