Exempel karta utomhus mot närliggande byggnader

Exempel på ritning över brandfarlig vara