Exempel drift- och underhållsstationer allmän

Exempel:

Kontroll

Kontrollintervall

Kontrolldatum

Ja

nej

Avvikelse

Åtgärdsdatum

Kontroll av brandrum/skåpStänger dörren till brandrum/brandskåp ordentligt?Finns och fungerar påkörningsskyddet (utomhus)?Finns aktuella förbud, varnings och Ex-skyltar?Är skyltarna i behov av att bytas ut?Fungerande släckutrustning finns?Ventilationen fungerar?


Kontroll av installation


 

Har slangarna till den brandfarliga gasen kontrollerats (torr, sprickor)?Har ni bytt ut slangarna enligt intervallen i produktbeskrivningen?Har täthetskontroll av systemet genomförts?


Kontroll av att tillstånd uppnåsÄr det några förändringar som påverkar hanteringen av den brandfarliga varan?Uppnås villkoren i tillståndet för att få hantera den brandfarliga varan?Föreståndare är aktuella?


Kontroll av arbetssättUppnås klassningsplanen gällande elutrustning m.m.?Finns dokumentation uppsatt hur ni arbetar i klassade zoner?Finns planer på vad man gör om det blir läckage?