Exempel drift- och underhållsinstruktioner restaurang/silversmedja

Exempel:

Daglig kontroll

Datum

Anmärkning

Åtgärdat

Inga skador finns på brännare, slangar, samt inga synliga läckage.
Skåpet är låst och ingen åverkan finns på skåpet.
All gasol finns på avsedd plats (både fulla och tomma).
Gasflaskor förvaras stående och står stadigt.
Ventilationen på skåpet fungerar (ej täppta av snö, löv el liknande).
Att gas stängs av när restaurangen/silversmedjan stänger. 

Månadsvis
Mängden gasol inte överskrider gällande tillstånd.
Endast gasol förvaras i skåpet.
Installationen har täthetsprovats
All personal som hanterar gasolen är medvetna om riskerna och skötsel.
Att Ex-skylt, förbuds- och varningsskyltar finns och inte är slitna.
Att rörledning är uppmärkt
Att ingen ny elutrustning placerats i klassade zoner.
Dokumentation är uppdaterad gällande hanteringen av gasolen.
Tillstånd
Inga ombyggnationen gjorts som påverkar tillståndet.
Att tillståndet är giltigt.
Att föreståndare är anmälda till räddningstjänsten och inga kontaktuppgifter har förändrats.
Årsvis
Gasolinstallationen bör tryckprövas.