Exempel drift- och underhållsinstruktioner butik


Drift- och underhållsinstruktion butik

Kontroll

Datum

Avvikelser

Personalen vet hur varorna ska hanteras på lagret och tas emot vid leverans?Personalen känner till föreståndarna, när och hur de ska kontaktas?Personalen vet vilken mängd som får hanteras och var varorna får placeras?Finns något som ej ska vara placerat i brandrum/brandskåp?Stänger dörren på brandrum ordentligt?Finns skyltar på skåp/brandrum/entré? Behöver de bytas?Personalen vet hur de ska agera vid brand, spill eller läckage i samband med de brandfarliga varorna?Har det skett förändringar som berör tillståndet eller anmälda föreståndare?