Exempel anslag vid arbete i explosiv atmosfär

Instruktion ska finnas anslagen vid hanteringsplatsen tillsammans med klassningsplanen.

När någon befinner sig inom områden där explosiv atmosfär förekommer eller kan förekomma (se klassningsplan) gäller följande:

Allmänt
Inom klassade zoner får inte elektrisk eller mekanisk utrustning införas som inte är avsedd för den aktuella zonen. Elektrisk utrustning såsom mobiltelefoner och ficklampor ska lämnas utanför Ex-klassade zoner.

Endast personer som har fått grundläggande information om hur varorna hanteras och dess risker får hantera dessa varor. Alla ska ha kännedom om hur man stänger av utflödet av den brandfarliga varan. Ingen öppen eld får förekomma i närheten av hanteringen.

Innan arbete (normal drift)
Innan påbörjat arbete i klassade zoner ska följande genomföras:

  1.  

Under arbete (normal drift)
Under arbetet krävs att följande uppnås:

  1.  

Vid underhåll
Vid underhåll och återställande gäller följande:

  1. Kan klassade zoner reduceras ska detta genomföras.
  2.  

Fast elektrisk utrustning (som saknar Ex-klassning) som ska installeras såsom eluttag ska ske utanför klassade zoner.

Vid läckage utan brand

  • Vid pågående läckage, om möjligt stoppa utflödet.
  • Larma personer i lokalen och vid behov ring 112.
  • Vädra ur lokalen.

Brand

  • Larma personer i lokalen och vid behov ring 112.
  • Om möjligt stoppa läckage.
  • Om ni inte lyckas släcka branden, stäng alla dörrar och utrym.