Butiksskåp


Vilket skåp får jag använda och till vad?

Skåp (certifiering/standard)

Vad får förvaras

Samförvaring

SP2369 utgåva 6

Gas, aerosoler och brandfarliga vätskor.

Ja

SP2369 utgåva 5 och tidigare, som är märkta ”klass 1”

Aerosoler eller fabriksförslutna förpackningar med brandfarlig vätska.

Nej

SS-EN 14470–1

Brandfarlig vätska

Nej

SS-EN 14470–2

Gas, aerosoler och fabriksförslutna förpackningar med brandfarlig vätska.

Ja

Skåp enligt SP2369 utgåva 6 är märkta med texten SPCR 102:2019. Kontrollera skylt på skåpet. Så här kan skylten se ut:

Skylt för skåp i butik

Bild hämtad från MSB Handbok brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker, april 2020.

Ofta behövs inget minsta avstånd till utrymningsvägar och förvaring av lättantändligt material om man placerar de brandfarliga varorna i butiksskåp (brandavskiljande skåp). Dock ska fritt placerade förpackningar med brandfarlig vätska placeras minst 6 meter från butiksskåp (brandavskiljande skåp).