Brandteknisk klass byggnadsritning

Exempel på brandteknisk klass

Här är urklipp från en byggnadsritning:

Urklipp från en byggnadsritning
Beteckning brand

Beteckning brand EI30

Gällande bärighet är detta definierat som R (exempelvis REI30) i byggnadens brandskyddsdokumentation.

Observera att utförandet av ventilationen som betjänar eller endast genombryter brandtekniska byggnadsdelar också behöver skyddas brandtekniskt. Detta kan exempelvis vara ett spjäll som slås igen vid brandlarm och/eller att ventilationsröret är isolerat till motsvarande brandteknisk klass. Denna information återfinns i byggnadens brandskyddsdokumentation. Byggsakkunnig eller kunnig inom ventilation kan ta fram den brandtekniska klassen.