Avstånd butik brandfarlig vara fritt

Avstånd vid förvaring fritt i butik (på hylla)

Förklaring till butiksbilden

Färg på karta

Produkt

Avstånd till lättantändligt material*

Avstånd till utrymningsväg (vid brandfarlig vätska flampunkt under 60°C)

Blå

Brandfarliga gaser


----

Gul

Brandfarliga vätskorRöd

Brandfarliga aerosoler


----

 

Avstånd i butiken

Avstånd mellan

Butikens avstånd:

Aerosoler/gas och brandfarlig väska där båda förvaras på hylla.


Brandfarliga varor på hylla och brandrum.


Brandfarlig vätska (fritt) och butiksskåp med brandfarlig vara.

 

Gröna pilar är utrymningsvägarna. Tänk på att avståndet mäts från den inre dörren, så går utrymningsvägen över lagret är det dörren mellan butik och lager som är den dimensionerande.

*Lättantändligt material: finfördelade luftigt packade plaster (plastpåsar, vissa förpackningar, målarrollrar) • fibrösa material (kläder, bomull, blöjor, bindor, toa- och hushållspapper, pappersförpackningar, dagstidningar, trassel) • chips • finfördelat trä (trästickor, spån).