13 maj 2024
Lärcenter

Två nya utbildningar beviljade inom pilotprojektet Nationell Yrkesutbildning

Campus västra Skaraborg beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan två nya utbildningar med start i höst inom pilotprojektet Nationell Yrkesutbildning. Utbildningarnas teoridel sänds till Lärcenter via videokonferens.

Två nya utbildningar

Nationell yrkesutbildning (NY) är namnet på den nya utbildningsformen för vuxna som startar till hösten. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har beviljat 38 ansökningar om att bedriva utbildning inom den nya utbildningsformen av dessa beviljades två utbildningar till Campus västra Skaraborg:

I höstas fick Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att planera en pilotverksamhet med yrkesutbildning på gymnasial nivå enligt modellen för yrkeshögskolan med skräddarsydda utbildningar som svarar mot behoven i arbetslivet som inkluderar mycket praktisk arbetslivsanknuten utbildning (LIA) och leds av en grupp bestående av representanter från arbetslivet.

Enligt Svenskt Näringslivs är gymnasial yrkeskompetens den mest eftersökta och många företag har försökt rekrytera medarbetare med den utbildningsnivån.

Då NY-utbildningar dimensioneras utifrån arbetslivets behov på nationell nivå kommer utbudet att kunna komplettera den kommunala yrkesutbildningen på gymnasial nivå.

Utbildningarna startar i höst. Vill du läsa mer om den nya utbildningsformen nationell yrkesutbildning kan du läsa mer på myh.se Länk till annan webbplats.