Servicemeddelanden

Här finns aktuell information om viktiga händelser som vattenläckor, särskilda öppettider, vägarbeten och snöröjning.


  • Coronavirus: Information till företagare

    Falköpings kommun har beslutat om ett flertal åtgärder för att stödja det lokala näringslivet. Näringslivsavdelningen har ökad beredskap, och följer regeringens krisåtgärder, för att underlätta för fö...