15 november 2023
Förskola, skola och utbildning

Thoren Framtid avslutar sin verksamhet i Falköping

Thoren Framtid i Falköping meddelar att läsåret 2023/2024 är skolans sista år. Skolan har under lång tid tampats med sviktande elevunderlag och svårigheter med att säkra kompetensförsörjningen av behöriga rektorer och personal. Det har lett till bristande kontinuitet och Thoren Framtid kan inte längre garantera en skola med hög kvalitet. Skolan kommer att avvecklas i juni 2023.

Byggnad Thoren Framtid

Under ett föräldramöte igår kväll meddelade Thoren Framtid i Falköping beslutet om att skolan avvecklas i juni 2023. Kontinuitet och kompetens i alla led är avgörande för en framgångsrik skolverksamhet, en brist som Thoren Framtid har upplevt satt skolan i en svår position.

Sara Lundberg, Verksamhetschef på Thoren Framtid, uttryckte sorg över beslutet att avveckla skolan men att det är en nödvändig åtgärd givet den rådande situationen.

Beslutet innebär inte bara en slutpunkt för skolan utan markerar också en början på en övergångsperiod för elever och personal.

Skolchef Karina Bronell och Verksamhetschef för grundskolan Henrik Ader deltog under föräldramötet och välkomnar eleverna till kommunens skolor. Tillsammans med Falköpings kommun och Thorén Framtid kan vårdnadshavare få stöd och erbjudas alternativa skolor för sina barn.

Framåt kommer även personalen att bli inbjuden till dialog om möjligheter till anställning i Falköpings kommun.

Jag vill passa på att tacka för de här åren. Vi har haft ett bra samarbete med Thoren Framtid i Falköping och det är sorligt att de nu måste avsluta sin verksamhet, Skolchef Karina Bronell.