26 oktober 2023
Förskola, skola och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden besökte förskolor och skolor med fokus på de fysiska lärmiljöerna

Under tisdagen den 24 oktober 2023 var politiker från Barn- och utbildningsnämnden på verksamhetsbesök i kommunens förskolor och skolor. Besökslistan inkluderade förskolorna Lilla Gunghästen och Trollet, liksom Högstadium Centrum och Ållebergsgymnasiet. Syftet med besöken var att undersöka och jämföra de fysiska lärmiljöerna och att diskutera utbildningens utmaningar och möjligheter i dem.

BUN på Ålleberg 24 okt 2023

Förskolor och skolor med varierade möjligheter

Besöken på förskolorna Lilla Gunghästen och Trollet samt skolorna Högstadium Centrum och Ållebergsgymnasiet var en möjlighet att närmare granska de fysiska lärmiljöerna och reflektera över utbildningens utmaningar och möjligheter. På de olika förskolorna och skolorna gör sig den fysiska lärmiljön tydlig. Trollet är en nybyggd förskola och Ållebergsgymnasiet, som stod klart 2013, genomgick en omfattande renovering och nybyggnation.

BUN på Trollet 24 okt 2023

Barn- och utbildningsnämnden under verksamhetsbesöket på förskolan Trollet.

Ållebergsgymnasiet - Från moduler till en skola att längta till

Vid Barn- och utbildningsnämndens besök på Ållebergsgymnasiet inleddes eftermiddagen med en resa genom skolans historia och ambitioner. Rektor Peter Ström delade med sig av skolans förvandling från tillfälliga moduler och olika byggnader till det moderna gymnasium som Falköpings kommun har idag. Tanken var att skolan skulle vara flexibel, tillgänglig och erbjuda många möjligheter.
Nyligen var en rullstolsburen elev på besök och kunde bekräfta skolans tillgänglighet i alla avseenden, vilket är en central del av skolans värderingar.

Våra elever är fantastiskt bra på att hålla skolan hel och ren och ingen är för fin för att plocka upp något som har hamnat på golvet.

En annan aspekt som uppmärksammades var skolans underhåll och trivsel. Torbjörn Karlsson, verksamhetschef på Ållebergsgymnasiet berömmer eleverna för att de håller skolan så fin från skräp, klotter och skadegörelse men påpekade samtidigt vikten av att alla, oavsett roll, hjälper till att upprätthålla en ren och välskött miljö.

Peter Ström och Torbjörn Karlsson

Rektor Peter Ström och Verksamhetschef Torbjörn Karlsson på Ållebergsgymnasiet.

Ållebergsgymnasiet har inte bara utmärkt sig som en plats för kvalitetsutbildning utan har även blivit en eftertraktad destination för en mängd olika lokala evenemang. Skolans charm och flexibilitet har gjort den till en naturlig plats för att rymma en rad olika tillställningar. En av de kommande höjdpunkterna är Näringslivsbanketten, ett evenemang som välkomnar företagsledare, entreprenörer och andra nyckelpersoner inom näringslivet för en kväll som firar prestationer och nätverkande.

Barn- och utbildningsnämnden reflekterar över verksamhetsbesöken

Under den avslutande reflektionen diskuterade Barn- och utbildningsnämnden de skilda förutsättningarna i de fysiska miljöerna. De nybyggda och renoverade lokalerna jämfördes med de som är i behov av renovering eller nybyggnation.

Det är tydligt att det pågår ett fantastiskt arbete mellan pedagoger, lärare, barn och elever oavsett vilken förskola eller skola vi besöker. Vi måste säkerställa att våra fysiska lärmiljöer stöder detta arbete, sammanfattar Sofia Thuvesson, Ordförande i Barn- och utbildningsförvaltningen.

Det var ett värdefullt tillfälle för politikerna att få en bättre förståelse för de specifika utmaningar som finns och vilka framgångsfaktorer som råder inom kommunens utbildningssystem. Samtidigt pågår en annan viktig process kring Platåskolan, vilken kommer förbättra den fysiska lärmiljön för många av våra elever.

BUN reflekterar på Ållebergsgymnasiet 24 okt 2023

Barn- och utbildningsnämnden hade tid för reflektioner efter besöken.

Vad gäller fortsättningen för Platåskolan har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att målet, som handlar om flytten av vattensalamandern, är utsatt till föredragning under denna veckan. Dock är det bara frågan huruvida prövningstillstånd ska meddelas eller inte.