29 maj 2024
Omsorg & hjälp

Falköping vinner IP Awards 2024 för sitt arbete med Intraphone

Vi är stolta och glada att kunna meddela att Falköping i år har kammat hem priset IP Awards! Detta pris delas ut varje år av företaget Intraphone Solutions för att uppmärksamma kommuner som visar en stark drivkraft för kontinuerlig utveckling och uppnår enastående resultat, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Från vänster: arbetsledare inom verksamhet hemstöd, Jessica Karlsson, Manda Petersson, Veronica Fihn, Madelene Molander, Louise Dyvnäs, Marie Tenglin Svedberg, Emma Landin, Elin Scheding Hirschberg, Angela Landin, ochTherese Gustavsson, Vlora Tulla Berisha från verksamhet äldreboende.

Juryns motivering lyder:

"Sedan 2011 har kommunen visat en stark drivkraft för kontinuerlig utveckling. Detta har resulterat i enastående resultat, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, under en lång period.

Under de senaste åren har man framgångsrikt implementerat IP även inom andra områden, till exempel boendestöd, särskilda boenden och korttid/växelvård. En stark vilja att förbättra arbetsmiljön för personalen och samtidigt tillgodose brukarnas behov av stöd och hjälp på bästa sätt."

Glädjen var stor när Falköpings representanter fick kliva upp på scenen på Intraphones årliga användarträff och hämta sin prispokal.

Ulf Johansson, verksamhetschef hemstöd, kommenterar:

– Det här priset är ett fantastiskt erkännande av det hårda arbete och den dedikation som vår personal visar varje dag. Detta arbete är mycket betydelsefullt för att säkerställa att våra brukare får den bästa möjliga omsorgen.

Vad är Intraphone?

Intraphone är ett system som används för att följa upp och planera det dagliga arbetet inom kommuner. Det erbjuder verktyg för kommunikation, samarbete och hantering av arbetsflöden för att effektivisera verksamheten.