27 maj 2024
Omsorg & hjälp

Satsningen Rekrytera bredare – möt serviceassistenterna Muna och Aveen

Välfärdens kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Sveriges kommuner och regioner framöver. En av satsningarna är Rekrytera bredare som handlar om att personer som i dag arbetar i andra branscher eller står utanför arbetsmarknaden kan med rätt insatser bli framtida medarbetare. Möt Muna och Aveen som arbetar som serviceassistenter på S:t Olofsgatans äldreboende och Tåstorp demenscentrum.

aveen, esrefa och Muna

Till vänster Aveen på Tåstorp demenscentrum och till höger Esrefa och Muna på S:t Olofsgatans äldreboende

Serviceassistenter inom äldreboenden är en del av satsningen Rekrytera bredare. Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten jobbar tillsammans för att hitta möjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och att ta vara på deras kompetens, vilket samtidigt är ett sätt för kommunen att hitta potentiella framtida medarbetare.

Utbildning och nystartsjobb

Idag är det 16 personer som är serviceassistenter på några av kommunens olika äldreboenden. De har sökt via Arbetsförmedlingen eller fått anställning genom mötesplatsen Connect i Falköping. Sedan har de gått en utbildning via Lärcenter. Utbildningen pågår i 8 veckor, två halvdagar i veckan, resten av tiden arbetar de på ett äldreboende i nystartsjobb under 6 månader. Målet är att de ska kunna bli timanställda inom kommunens äldreomsorg. Utbildningen blandar teori och praktik och innehåller bland annat ämnen som vårdhygien, omsorg, ergonomi, sjukdomar och åldrande. Arbetsuppgifterna på äldreboendet är omsorg och service till de boende, köksarbete och städning.

Muna Xusen Ahmed är serviceassistent på S:t Olofsgatans äldreboende. Hon började i januari i år och har nystartsjobb fram till juni, men har nu fått förlängt och jobbar heltid hela sommaren.

– Det är en mycket bra arbetsplats med jättebra kollegor och jag får lära mig så mycket om vårdyrket, säger Muna. Jag rekommenderar verkligen andra att söka till serviceassistent, det är så viktigt att komma in på en arbetsplats.

Munas handledare på äldreboendet är undersköterska Esrefa Puskar och Annika Henningsson är chef för äldreboendet S:t Olofsgatan. Båda berättar att Muna är en mycket värdefull resurs på boendet, brukarna trivs mycket bra med henne och att hon lärt sig fort, både arbetet och språkligt.

Aveen Altamar kommer från Irak och flyttade till Sverige 2016. Hon jobbar nu som serviceassistent på Tåstorps demenscentrum sedan januari i år, och har nu fått förlängt till december.

– När jag är klar med Svenska grund så vill jag läsa vidare för att utbilda mig till undersköterska, säger Aveen. Jag trivs så bra här på Tåstorp och vill gärna jobba vidare här.

Majoriteten av de som idag arbetar som serviceassistenter på kommunens äldreboenden har fått förlängd anställning. Satsningen fortsätter i höst och annons om nya serviceassistenter kommer gå ut via Arbetsförmedlingen efter sommaren och det kommer också nya anställningsmöjligheter via Connect. Utbildningsstart är i oktober månad 2024.